KNAW Repository

Op het snijvlak van risico's en kansen: Over ruimtelijke processen en ontwikkelingen van het waddengebied

Hartman, S. and Roo, G. de (2009) Op het snijvlak van risico's en kansen: Over ruimtelijke processen en ontwikkelingen van het waddengebied. Waddenacademie Volgnummer 2009-07.

[img]PDF
2786Kb

Official URL: http://www.waddenacademie.knaw.nl/fileadmin/inhoud/pdf/02_taken/kennisagendarapporten/2009-07_Op_het_snijvlak_van_risico_en_kansen.pdf

Abstract

De Waddenacademie heeft de Basiseenheid Planologie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, gevraagd kennisvragen te formuleren die ‘de ruimte’ van het Waddengebied aangaan. Deze kennisvragen zijn afgeleid van een analyse van de ruimtelijke samenhang en ontwikkeling van het Waddengebied, waarvan dit ‘position paper’ verslag doet. Er is naar het verleden en het heden gekeken en er worden richtingen afgetast naar de toekomst toe. In het Waddengebied wordt zo een grote verscheidenheid zichtbaar in locaties, gebieden en regio’s, met snelle overgangen tussen deze gebieden, in het bijzonder als het gaat om stabiliteit en dynamiek, en monofunctionaliteit en multifunctionele inrichting. Ook zijn er grote verschillen in de mate waarin er tussen ruimtelijke functies sprake is van samenhang en wederzijdse afhankelijkheid, en de mate waarin er ten aanzien van die functies, locaties en gebieden nadruk wordt gelegd op bescherming dan wel ontwikkeling. Deze diversiteit en verscheidenheid is als uitgangspunt genomen in de beschouwing over de ruimtelijke ontwikkeling van het Waddengebied. Deze beschouwing resulteert vervolgens weer in een aantal essentiële kennisvragen, die verdere kennisvorming beoogt over de ruimte in de Waddenregio.

Item Type:Report
Additional Information:Waddenacademie Volgnummer 2009-07
Institutes:Waddenacademie
ID Code:4928
Deposited On:14 Oct 2009 15:05
Last Modified:26 Oct 2010 14:48

Repository Staff Only: item control page