KNAW Repository

Rekenonderwijs op de basisschool: Analyse en sleutels tot verbetering

UNSPECIFIED (2009) Rekenonderwijs op de basisschool: Analyse en sleutels tot verbetering. 117 p..

[img]PDF
1502Kb

Official URL: http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20091080.pdf

Abstract

Bezorgdheid over de rekenvaardigheid van kinderen heeft de laatste jaren geleid tot een publieke discussie over het rekenonderwijs in ons land. Daarin staan de aanhangers van de ‘traditionele’ en de ‘realistische’ rekendidactiek tegenover elkaar. Het debat werkt polariserend en lijkt slechts in geringe mate gevoerd te worden op basis van wetenschappelijk gefundeerde kennis over de zaken die ter discussie staan. De KNAW besloot daarom een commissie ‘Rekenonderwijs op de basisschool’ in te stellen. Toen de staatssecretaris van OCW, mevrouw Dijksma, een studie naar rekenmethodieken aankondigde, werd besloten beide initiatieven te combineren. De commissie had de volgende opdracht: Breng in kaart wat er bekend is over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid op grond van bestaande inhoudelijke inzichten en empirisch feitenmateriaal. Geef daarbij aan hoe ruimte kan worden geschapen voor leraren en ouders om te kiezen op basis van informatie over deze relatie tussen rekendidactiek en effect. Naast de vraag wat er feitelijk bekend is over de relatie tussen rekendidactiek en rekenvaardigheid, heeft de commissie zich ook de vraag gesteld hoe het staat met de rekenvaardigheid van kinderen. De antwoorden op deze vragen zijn gebaseerd op wetenschappelijke publicaties. De verkenning door de commissie van de ruimte die er is om te kiezen tussen rekendidactieken en, in bredere zin, om het rekenonderwijs te verbeteren is gebaseerd op interviews die de commissie heeft gehouden en op feitenmateriaal, voor zover dat binnen het gegeven tijdsbestek kon worden verzameld.

Item Type:Report
Additional Information:117 p.
Institutes:Bureau KNAW
ID Code:4949
Deposited On:10 Nov 2009 15:14
Last Modified:13 Oct 2010 22:38

Repository Staff Only: item control page