KNAW Repository

De bestudering van de syntaxis van het Oudfries in comparatief perspectief

Hoekstra, E. (2008) De bestudering van de syntaxis van het Oudfries in comparatief perspectief.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://depot.knaw.nl/5009

Abstract

Oudfries, Oudgermaans: comparatieve syntactische aspecten In mijn lezing wil ik het niet alleen hebben over morfosyntactische aspecten van het Oudfries, maar ook over factoren die het comparatieve onderzoek kunnen bevorderen. Er is altijd veel aandacht geweest voor comparatieve fonologische aspecten van Oudgermaanse talen, al sinds en zelfs voor de Junggrammatiker. Voor comparatieve syntaxis is veel minder aandacht geweest. De morfologie zit daar wat tussen in, met vooral aandacht voor de vorm van suffixen, maar minder voor het gebruik ervan. Ik wil in mijn lezing de stand van zaken van het morfosyntactisch onderzoek naar het Oudfries schetsen, mede aan de hand van het overzichtsartikel van De Haan (2001), waarbij ik bijzondere aandacht aan Bor (1970) zal schenken. Tevens zal ik de vraag bespreken waarom comparatief syntactisch onderzoek op het terrein van de Oud- (en Middel)germaanse talen moeizaam van de grond komt. Een en ander mondt uit in een pleidooi voor een systematische vergelijking van de syntaxis van het Oudfries met die van de andere Germaanse talen. Tenslotte worden er enkele onderwerpen kort besproken die in het kader van zo’n vergelijking interessant zouden kunnen zijn, aangezien ze syntactische verschillen opleveren tussen het Oudfries en sommige andere Germaanse talen. [ehoekstra@fa.knaw.nl]

Item Type:Lecture
Institutes:Fryske Akademy
ID Code:5009
Deposited On:10 Nov 2008 01:00
Last Modified:21 Mar 2012 14:36

Repository Staff Only: item control page