KNAW Repository

“Man always contrives to neglect the things that are nearest to him”. Het ongekende verleden van een bekende regio: het waddengebied

Knottnerus, O.S. (2009) “Man always contrives to neglect the things that are nearest to him”. Het ongekende verleden van een bekende regio: het waddengebied. Waddenacademienummer 2009-13.

[img]PDF
2839Kb

Official URL: http://www.waddenacademie.knaw.nl/fileadmin/inhoud/pdf/02_taken/kennisagendarapporten/2009-13_Man_always_contrives_to_neglect.pdf

Abstract

De kennis van geschiedenis en cultuur van het Waddengebied is sterk gekleurd door de overgang van pre-industriële naar moderne samenlevingsvormen in het derde kwart van de 20e eeuw. Historici streefden naar een vorm van integrale geschiedschrijving, die grotendeels aan de sociale wetenschappen was ontleend. De bijbehorende onderzoeksdoelen werden slechts voor een klein deel gerealiseerd. De laatste decennia is het wetenschappelijke onderzoek nogal verbrokkeld geraakt. Dit is niet alleen het gevolg van de perifere ligging van het gebied, maar ook van verschuivende onderzoeksagenda’s. Het pre-industriële verleden komt steeds verder van ons af te staan en wordt vaak door een nostalgische bril bekeken dan wel het onderzoeksobject van vakspecialisten. In dit rapport wordt gepleit voor een herwaardering van het integrale of interdisciplinaire perspectief, dat aansluit bij recente trends in de ecologische en de sociale wetenschappen. Studie van geschiedenis en cultuur dient niet alleen de wetenschapelijke kennisontwikkeling, maar kan ook bijdragen aan de oplossing van fundamentele maatschappelijke problemen. Dit enerzijds door het publiek bewust te maken van menselijke bestaansvoorwaarden en veranderende ecologische regimes en daarbij tevens open te staan voor vragen uit het publiek, anderzijds door te wijzen op de veranderende beelden, die richting geven aan onze kennis van verleden, heden en toekomst. Inhoudelijk is een verschuiving in de richting van lange termijnperspectieven, inbedding in de globale context, interregionale vergelijking en co-evolutionaire modellen gewenst. Daarbij is het van groot belang dat wordt aangesloten bij de belangstellingsfeer, het wereldbeeld en de idealen van een komende generatie, die het toekomstige onderzoek zal moeten gaan dragen. De studie naar de landschapsontwikkeling wordt momenteel voortvarend aangepakt, al zijn er zeker lacunes aan te wijzen, met name op het terrein van de vroegmoderne geschiedenis. Het onderzoek naar de maritieme cultuur is daarentegen sterk verbrokkeld. Met name de eilanden komen er vaak bekaaid af. Bij de bestudering van erfgoed en mentaliteit ontbreekt het eveneens aan samenhang. De materiële en immateriële cultuur verdienen meer aandacht. Beeldvorming en identiteitsgevoelens zijn van groot belang voor de aansturing van het onderzoek en de implementatie van de resultaten. Zij hangen nauw samen met de verschuivende perceptie van het meest recente tijdvak.

Item Type:Report
Additional Information:Waddenacademienummer 2009-13
Institutes:Waddenacademie
ID Code:7730
Deposited On:18 Aug 2010 12:25
Last Modified:26 Oct 2010 14:48

Repository Staff Only: item control page