KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1985

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 11.

Dyk, S. (1985) De yndieling fan 'e fokalen yn 'e Fryske spraaklear fan Rasmus Rask. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 1, 1-7. ISSN 0169-6505.

Dyk, S. (1985) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 1, 23-28. ISSN 0169-6505.

Dyk, S. and Hoekstra, J.F. and Visser, W. (1985) UNSPECIFIED Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 1(1), 16-29. ISSN 0169-6505.

Gorter, D. (1985) Bilingualism in Friesland and sociolinguistic research. Sociolinguistics, XV(2), 42-52.

Gorter, D. (1985) De taalsituaasje yn de gemeente it Hearrenfean. Mei losse nederlansktalige gearfetting..

Gorter, D. (1985) Language Planning Efforts for the West-Frisian Language at the Level of Provincial Government. In: NOWELE, 5, (pp. 41-61). Also in: Friserstudier IV/V, 21-41. Odense, 1986..

Gorter, D. (1985) Tweetaligheid in Friesland en taalsociologisch onderzoek. Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap, 5(1), 1-22.

Vaart van der, J.H.P. (1985) Problemen fan migraasje. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 47, 124-140. ISSN 0005-738X.

Visser, W. (1985) Ta de nasalearring yn it Frysk. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 1, 33-49. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1985) Ta de nasalearring yn it Frysk (diel II). Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 1, 69-89. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1985) Frysk Wurdboek Nederlânsk-Frysk.Hânwurdboek fan 'e Fryske taal.

This list was generated on Sat Aug 29 16:40:15 2015 CEST.