KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1990

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Bergsma, W. and Frieswijk, J.A. and Mol, J.A. and Nieuwland, P (1990) Bydragen ta Pleatslike Skiednis III.

Boersma, J.W. and Noomen, P.N. and Kortekaas, G. (1990) Groningen: van Drents dorp tot Stad in Ommeland. In: Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland, (pp. 61-65).

Brand, A.J. (1990) Twistende Leidenaars. Verkenningen naar het voorkomen van clan en kerngezin, partij en factie aan de hand van drie oproeren in een Hollandse stad in de vijftiende eeuw. In: Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat middeleeuws Holland, (pp. 62-82).

Duijff, P. (1990) Nochris oer 'koartegaarde'. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 5, 23-24. ISSN 0032-4205.

Engels, L.J. and Noomen, P.N. (1990) De stadsontwikkeling in Fivelingo: vertaling van de Buurbrief van Appingedam van 1327. In: Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810.

Gorter, D. (1990) Het Fries, die andere taal in Nederland. In: Jouw taal: Publiekssymposium over sociale invloed op taalgebruik, (pp. 33-34). Stichting voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek.

Gorter, D. (1990) Lesser Used Languages in Primary education int the European Community. In: Minority Languages and Education, (pp. 57-69). K.Jaspaert en S. Kroon (eds.).

Gorter, D. and J. Hoekstra, and L.G. Jansma, and J. Ytsma, (1990) Fourth International Conference on Minority Languages, vol. I: General Papers. D. Gorter; J Hoekstra; L.G. Jansma en J. Ytsma (eds.)..

Gorter, D. and J. Hoekstra, and L.G. Jansma, and J. Ytsma, (1990) Fourth International Conference on Minority Languages, vol. II: Papers form Western and Eastern Europe. D. Gorter; J. Hoekstra; L.G. Jansma en J Ytsma (eds.)..

Gorter, D. and J.G. van Rijn, and H. de Vries, (1990) Autochtone taalminderheden: Juridische en bestuurlijke verkenningen. In: . Verslag van de studiedag op 17 november 1989 in Leeuwarden..

Gorter, D. and L.G. Jansma, and G.H. Jelsma, (1990) Taal yn it Grinsgebiet: Undersyk nei de taalferhaldingen en de taalgrins yn it Westerkertier yn Grinslan.

J. Ytsma, and Gorter, D. (1990) Writing Frisian on the Computer: an Experiment in Bilingual Word Processing in Primary Education. EMI, 28(3), 124-128. EMI (Education Media International)..

Meer van der, P.L.G. (1990) Hoogste prijzen der boter, 1832-1887. Ut de Smidte fan de Fryske Akademy, 24, 18-. ISSN 0042-1367.

Mol, J.A. (1990) Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 16, 327-348. ISSN 0303-9935.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1990) In ûndersyksperspektyf: de pleats fan Rienck Hemmema yn kaart. In: Prekadastrale atlas fan Fryslân IV: Frjentsjerteradiel en Frjentsjer, (pp. 19-27).

Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Vaart van der, J.H.P. (1990) Achtkarspelen-Zuid/ Eestrum. Een historisch-geografisch onderzoek voor de landinrichting.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1990) Prekadastrale Atlas fan Fryslân, dl. 4. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimhohieren.

Noomen, P.N. (1990) Koningsgoed in Groningen. Het domaniale verleden van de stad. In: Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen, (pp. 97-144).

Noomen, P.N. (1990) St. Vitus van Corvey en het wapen van Leeuwarden. Leeuwarder Historische Reeks, 2, 55-65.

Noomen, P.N. (1990) UNSPECIFIED Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 105, 482-483. ISSN 0165-0505.

Noomen, P.N. (1990) De plattegrond van Groningen ca. 1200. In: Waagstraat gewogen. Een oud stadsbeeld terug in nieuwe stijl, (pp. 1-4).

Sikma, J. and Gorter, D. (1990) European Lesser Used Languages in Primary Education: Inventory and proceedings of the colloquy. J. Ytsma en D. Gorter (eds). Also French edition in 1994: Langues moins repandues en Europe dans l'enseignement primaire. Inventaire et actes du colloque..

Visser, W. (1990) From Modern Frisian to Old Frisian: On Cliticisation of the Definite Article. In: Aspects of Old Frisian Philology, (pp. 466-482).

This list was generated on Fri Sep 4 14:24:52 2015 CEST.