KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1995

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Brand, A.J. (1995) De evolutie van de vollerslonen in enkele Vlaamse en Hollandse textielcentra (14de 15de eeuw); een poging tot reconstructie. In: Peasants & Townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, (pp. 203-222).

Brand, A.J. and Schipper, D. (1995) Facing urban elites in late medieval Leiden. In: Prosopography and computer. Contributions of medievalists and modernists on the use of computer in historical research, (pp. 121-134).

Brand, A.J. (1995) UNSPECIFIED Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 73, 1147-1149.

Duijff, P. (1995) It Stedsk fan Dokkum en oare stêden. Nieuwe Dokkumer Courant, 15-05-1995.

Gorter, D. (1995) Codeswitching Summer School. Proceedings of the Codeswitching Summer School, 14-17 september 1994. D. Gorter (ed.)..

Gorter, D. (1995) Enkele veranderingsprocessen binnen de taalverhoudingen in Friesland. In: Artikelen van de Tweede Sociolinguïstische conferentie., (pp. 217-228). Artikelen bijeengebracht door E.Huls en J.Klatter-Folmer..

Hemminga, P. (1995) Besprek De smalle marge. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 57(3/4), 318-320. ISSN 0005-738X.

Jager de, B. and L. Veerman, (1995) Hulp aan de leerlingen is een kwestie van teamoverleg : de leerlingbespreking in het basisonderwijs. Didaktief: onderwijsonderzoek in actueel perspektief, 25(10), 40-41.

Kuip van der, F.J. (1995) UNSPECIFIED It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 57(2), 127-129. ISSN 0005-738X.

Meer van der, P.L.G. (1995) Bibliografie. In: Bezettingstijd in Friesland. Deel 3: Het laatste bedrijf, (pp. 417-430).

Mol, J.A. (1995) Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580. In: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, (pp. 175-214).

Mol, J.A. (1995) Godsdienst en geld. SIGNUM: nieuwsbrief, 7(3), 54-56. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1995) Monnikenwerk van leken; een kloosterdijk. In: Over kaken, broodbanken en etstoelen, (pp. 33-34).

Mol, J.A. (1995) Speelkinderen en papenkroost. Testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden. In: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw, (pp. 259-288).

Mol, J.A. (1995) Ziekenzorg voor kloosterlingen; de infirmerie. In: Over kaken, broodbanken en etstoelen.

Mol, J.A. (1995) Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw.

Mol, J.A. (1995) UNSPECIFIED SIGNUM: nieuwsbrief, 7, 91-96. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1995) UNSPECIFIED SIGNUM: nieuwsbrief, 7, 81-83. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1995) UNSPECIFIED Holland: Regionaal-historisch tijdschrift, 27, 306-308. ISSN 0166-2511.

Mol, J.A. (1995) Getijdenboek uit Fries klooster voor de Provinciale Bibliotheek. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 1, 6-. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1995) Hilligen yn midsieusk Fryslân: Sint Anne. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 1, 11-12. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1995) Hilligen yn midsieusk Fryslân: Sint Nyk. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 1, 9-10. ISSN 1383-6560.

Noomen, P.N. (1995) Institutionele en geografische structuren in het noorden van de diocesen Utrecht en Munster in de vroege Middeleeuwen.

Noomen, P.N. and Verhoeven, G. (1995) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania (III:) Aelua van Witmarsum en (IV:) Aelua van Bornwerd. Genealogysk jierboek, 141-176. ISSN 0928-0480.

R.J.Jonkman, and Gorter, D. (1995) Taal yn Fryslan: op 'e nij besjoen.

Riemersma, A.M.J. (1995) Möglichkeiten der Schulautonomie in Friesland. In: Scuola e lingue : modelli scolastici plurilingui in Europa = Schule und Sprachen : Mehrspachige Schulmodelle in Europa = Scola y lingac : modiei de scola cun de plu rujenedes tl'Europa, (pp. 79-94).

Riemersma, A.M.J. (1995) The actual Proposal of the 'Frisian Language Law in Administration' in the Perspective of the Unifying Europe. In: Language Rights and Cultural rights in the Regions of Europe, (pp. 109-112).

Riemersma, A.M.J. and Gildemacher, K.F. (1995) The Frisian Language in the Netherlands. In: Teacher Training of Minority Languages for Primary and Secondary Education ; vol. 3, (pp. 553-587).

S.J. Pijl, and Jager de, B. and Y.J. Pijl, and L. Veenman, and A.M. de Vries, (1995) Leerlingbesprekingen in het basisonderwijs.

Versloot, A.P. (1995) De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 10, 69-105. ISSN 0169-6505.

Visser, W. (1995) Twilûdfoarming yn it Frysk. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 10, 29-58. ISSN 0169-6505.

This list was generated on Mon Aug 31 00:31:54 2015 CEST.