KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1997

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Blom, G. (1997) Pim Mulier en Friesland. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 3, 12-13. ISSN 1383-6560.

Brand, A.J. (1997) Tedbald IV, Graf von Champagne. Lexikon des Mittelalters, 8, 520-521.

Brand, A.J. (1997) Tedbald V, Graf von Champagne. Lexikon des Mittelalters, 8, 522-.

Brand, A.J. (1997) Vaucouleurs, Vertrag von (19. Nov. 1211). Lexikon des Mittelalters, 8, 1435-.

Brand, A.J. (1997) Vendôme, Vertrag von (16. März 1227). Lexikon des Mittelalters, 8, 1457-1458.

Brand, A.J. (1997) Vitry-en-Perthois, seigneurie. Lexikon des Mittelalters, 8, 1779-1780.

Hemminga, P. (1997) De realisatie van publieke regionale televisie in Friesland. Een beleidswetenschappelijke analyse. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 25, 33-49. ISSN 1384-6930.

Mol, J.A. (1997) Rondweg over het klooster Hemelum. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 3, 19-21. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1997) Segelstimpel fün fan in Lidlumer likebroer. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 3, 3-5. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (1997) Ús Leaf Frouwe op 'e Berch. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 3, 12-13. ISSN 1383-6560.

Noomen, P.N. and Walsweer, H. (1997) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania VI: Albada. Genealogysk jierboek, 161-200. ISSN 0928-0480.

Book Review

Brand, A.J. (1997) UNSPECIFIED Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 276-278.

Brand, A.J. (1997) UNSPECIFIED Scriptorium. Bulletin codicologique, 2, 191-192.

Brand, A.J. (1997) UNSPECIFIED Das Historisch-Politische Buch, 45(heft 9/10), 368-368. ISSN 0018-2605.

Brand, A.J. (1997) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Geschiedenis, 110, 73-74. ISSN 0040-7518.

Hemminga, P. (1997) Besprek: Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 59(1), 52-53. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1997) UNSPECIFIED Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 112, 539-540. ISSN 0165-0505.

Versloot, A.P. (1997) O, VRIES: "Naarploeg en koestal vluchtte uw taal", de verdringing van het Fries als schrijftaal door het Nederlands (tot ·1580). Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 86, 185-186. ISSN 0024-1482.

Chapter/Part of Book

Gorter, D. (1997) Fries als tweede taal: Praat mar Frysk? In: Grammaticaal spektakel, (pp. 71-79). E.Elffers et al..

Gorter, D. (1997) Friezen als Europese taalminderheid. In: Negen Eeuwen Friesland-Holland : Geschiedenis van een haat-liefde verhouding., (pp. 286-292). Ph.H.Breuker en A.Janse (red.)..

Gorter, D. (1997) Frisian-Dutch. In: Kontaktlinguistik/Contact Linguistics/Linguistique de contact; 2. Halbband, (pp. 1152-1157). P.H.Nelde, Z.Stary, W.Woelck (hrsg.). Handbuecher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Vol. 12..

Gorter, D. (1997) Naamgeving in Friesland: contact en conflict = consensus? In: Recente Studies in de Contactlinguïstiek, (pp. 35-45). W. de Geest (red.). Plurilingua XVII.

Gorter, D. (1997) Social surveys of minority language communities. In: Language Minorities and Minority Languages in the Changing Europe, (pp. 59-76). B.Synak & T.Wicherkiewicz (eds).

Hemminga, P. (1997) De realisatie van de Friese regionale televisie: Friese wensen en Hollandse barrières. In: Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefde verhouding, (pp. 267-278).

Mol, J.A. (1997) Deutschherren und Johanniter im Bistum Utrecht und ihre Pfarreien. In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter, (pp. 113-128).

Mol, J.A. (1997) Dokkum, O.L.V. toe Berg. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 307-308).

Mol, J.A. (1997) Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters. In: Negen eeuwen Friesland-Holland. Geschiedenis van een haat-liefdeverhouding, (pp. 94-108).

Mol, J.A. (1997) Staveren, H. Odulfus. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 724-726).

Mol, J.A. (1997) Staveren, Heilig Bloed. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 728-729).

Mol, J.A. (1997) Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht. In: Crux et arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde, (pp. 199-222).

Mol, J.A. and Oldenhof, H. (1997) Bolsward, O.L.V. van Zevenwouden. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 219-226).

Mol, J.A. and Oldenhof, H. (1997) Sneek, Heilig Kruis. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 720-721).

Mol, J.A. (1997) Staveren, O.L.V. In: Bedevaartplaatsen in Nederland 1. Noord- en Midden-Nederland, (pp. 726-728).

Nijdam, J.A. (1997) Continuïteit en verandering. In: Leven in de Oudgermanistiek. Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging, (pp. 25-30).

Nijdam, J.A. (1997) Een decennium Vereniging van Oudgermanisten. In: Leven in de Oudgermanistiek. Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging, (pp. 6-15).

Doctoral Thesis

Dyk, S. (1997) Noun Incorporation in Frisian.

Visser, W. (1997) The Syllable in Frisian.

Editorship of Book

Ebeling, R.A. and Gildemacher, K.F. and Mol, J.A. (1997) Leeuwarder straatnamen, door W. Dolk.

Nijdam, J.A. and Gerla, M.L. and Dalen-Oskam van, K.H. (1997) Leven in de Oudgermanistiek. Jubileumnummer van het Mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereniging.

Report

Riemersma, A.M.J. and Gorter, D. and Jong de, Sikko (1997) It Frysk de mjitte nommen : Bydrage ta de fierdere ymplementaasje fan it twatalich ûnderwiis yn it Frysk troch de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuur.

This list was generated on Mon Aug 31 02:34:54 2015 CEST.