KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 1998

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | F | G | H | K | L | M | N | V
Number of items: 31.

B

Brand, A.J. (1998) UNSPECIFIED Historisches Zeitschrift, 266, 732-733.

Brand, A.J. (1998) UNSPECIFIED Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 24/1, 85-88. ISSN 0303-9935.

Brand, A.J. (1998) UNSPECIFIED Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 25/1, 370-372.

Brand, A.J. (1998) Zutphen, Grafen von (ca. 1050-1138). Lexikon des Mittelalters, 713-714.

D

Duijff, P. (1998) Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten.

F

Frieswijk, J.A. and Meer van der, P.L.G. (1998) De sociaal-economische ontwikkeling na 1917 / De sosjaal-ekonomyske ûntjouwing nei 1917. In: Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995, (pp. 232-265).

G

Gorter, D. (1998) Bilingual education in Friesland. In: Bilingual education, (pp. 117-125). Jim Cummins and David Corson (eds.) Encyclopedia of Language and Education, Vol. 5..

Gorter, D. (1998) Friesland - eine mehrsprachige Provinz. In: Ljouwert - Celovec und Zurueck (Minderheitssprachen Friesisch (Friesland, Niederlande) und Slowenisch (Kaernten, Oesterreich) im Vergleich, (pp. 5-14). H. van Uffelen, M.Hüning, U.Vogl (Hg.). Wiener Broschüren zur niederlaendischen und flaemischen Kultur, Nr. 7. URL: http://www.ned.univie.ac.at/CMS/Brochueren/Ljouwert___Celovec/dm;1/tm;BrochuerenLjouwert___Celovec/.

H

Hemminga, P. (1998) Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien.

Hemminga, P. (1998) In lytse ferliking fan it belied oangeande fjouwer taalgroepen: Sorben, Noard-Friezen, Sealter-Friezen en Westerlauwerske Friezen. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 60, 15-56. ISSN 0005-738X.

Hemminga, P. (1998) Oer betsjutting en taal fan de lokale omrop.

Hoekstra, E. (1998) De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van 'zijn'. Tabu, 28, 133-142. ISSN 0165-9200.

Hoekstra, E. (1998) De gebiedende wijs en de tweede persoon meervoud van 'zijn'. Tabu, 28, 168-174. ISSN 0165-9200.

Hoekstra, E. (1998) Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen. Tabu, 28, 88-97. ISSN 0165-9200.

Hoekstra, E. (1998) Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling). Tabu, 28, 53-56. ISSN 0165-9200.

K

Kuip van der, F.J. (1998) Spreekwoorden in hun tijd. In: 'Uten Schatschrine des Herten'. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid,, (pp. 71-78).

L

Langen de, G.J. and Mol, J.A. (1998) De atlassen als bron voor de nederzettingsgeschiedenis. In: Caspar de Robles, de Friese Alva? Catalogus van de tentoonstelling in het Rijksarchief, (pp. 37-43).

M

Meer van der, P.L.G. (1998) Bibliografie / Bibliografy. In: Geschiedenis van Friesland 1750-1995 / Skiednis fan Fryslân 1750-1995, (pp. 344-358).

Mol, J.A. (1998) De slach by Laaksum, 10 juuny 1498. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 60, 102-120. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (1998) Een toevluchtsoord voor de 'arme' adel. Veranderingen in de toelating van ridderbroeders tot de Duitse Orde in de vijftiende eeuw. Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis, 5, 33-47. ISSN 1380-6130.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. (1998) De Prekadastrale atlas fan Fryslân. Caert-thresoor. Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland, 17, 33-37.

Mol, J.A. and Vliet van, K. (1998) De oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster van Staveren. Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 1, 73-134. ISSN 1388-6649.

Mol, J.A. (1998) UNSPECIFIED SIGNUM: nieuwsbrief, 10, 100-102. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (1998) UNSPECIFIED Trajecta, 7, 259-. ISSN 0778-8304.

Mol, J.A. (1998) The Beginnings of the Military Orders in Frisia. In: The Military Orders 2. Welfare and Warfare.

Mol, J.A. (1998) Haadlingen en hierlingen. Militêre innovaasje en de oanrin ta 1498. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 4, 13-16. ISSN 1383-6560.

N

Nijdam, J.A. (1998) Pre-christelijke mythologie en religie van Scandinavië. Groniek. Historisch Tijdschrift, 31, 383-401.

Noomen, P.N. (1998) De Genealogie van de Friese adel volgens Upcke van Burmania VII: Botnia. Genealogysk jierboek, 133-150. ISSN 0928-0480.

Noomen, P.N. (1998) De familie Cammingha in de middeleeuwen: haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo. Leeuwarder Historische Reeks, 6, 10-98.

Noomen, P.N. (1998) Vete in middeleeuws Friesland: anarchie of recht? Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 4, 10-13. ISSN 1383-6560.

V

Visser, W. (1998) Woordinterne obstruenten en obstruentclusters in het Fries: stemming, ontstemming, herstemming, overeenstemming. In: 'Uten Schatschrine des Herten'. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid., (pp. 159-170).

This list was generated on Thu Sep 3 13:25:55 2015 CEST.