KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | H | J | K | M | N | R | S | V
Number of items: 34.

B

Boersma, P.Y.J. (2004) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 20: skogrûn-spoanne.

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Maritieme Geschiedenis.

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Geschiedenis. ISSN 0040-7518.

Brand, A.J. (2004) Op weg naar een Hanze Studie Centrum aan de Groninger Universiteit. Groniek. Historisch Tijdschrift, 163, 277-290.

H

Hemminga, P. (2004) Alarmfaze Oranje: de hiele wrâld yn ûnstjoer. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 8-10. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Fan gûne nei euro of it dualisme by gemeente en provinsje. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Goodbye Saailân. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Mefrou G. G. Faber-Hornstra ta oantinken. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 20-22. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Skaaimerken en stânpunten fan de wethâlders yn Fryslân. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 47-77. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. and Scholtmeijer, H. (2004) The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht. Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 93, 77-149. ISSN 0024-1482.

J

Jager de, B. (2004) Leasbegryp, nocht oan leazen en de Fryske taalnoarm. De Pompeblèden : tydskrift foar Fryske stadzje, 75(1), 4-6.

Jager de, B. (2004) Piramide in de gemeente Smallingerland: Verslag van een evaluatie-onderzoek.

K

Kuip van der, F.J. (2004) Gysbert Japix en it sprekwurd. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 20-47. ISSN 0005-738X.

Kuip van der, F.J. (2004) Register op: De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

Kuiper, J. and Hemminga, P. (2004) Bestuur en politiek. In: waar blijft de tijd 500 jaar Liwwadden, (pp. 251-270).

M

Meer van der, P.L.G. (2004) Resinsje. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66(2), 158-161. ISSN 0005-738X.

Meer van der, C. (2004) Mercator-Education : New developments for a Central Service. In: Sprachinseln in Europa.

Mol, J.A. (2004) De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 10, 16-20. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2004) De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 87-98. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (2004) Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen.

Mol, J.A. (2004) Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland. Historisch geografisch tijdschrift, 22, 73-85. ISSN 0167-9775.

Mol, J.A. (2004) Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken. Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 17, 145-153.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Strating, S.M. (2004) Het Historisch GIS Fryslân en zijn belang voor het onderzoek naar bezits- en machtsverhoudingen voor 1850.

Mol, J.A. and Post, J. (2004) De Epposteen van Rinsumageest. Bulletin KNOB, 103, 109-121. ISSN 0166-0470.

Mol, J.A. (2004) Boerderijenboek Hennaarderadeel, door D.J. van der Meer.

Mol, J.A. (2004) De Bonifatiusabdij. In: Geschiedenis van Dokkum, hart van Noordelijk Oostergo, (pp. 50-51).

Mol, J.A. (2004) Drie paarden en een harnas. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 162-164. ISSN 0929-7189.

N

Nijdam, J.A. (2004) Friese ideologie in de Middeleeuwen. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 18(2), 114-117. ISSN 0922-369X.

Noomen, P.N. (2004) Kerstening en kerkstichting in Friesland, in de bijlage Bonifatius. Friesch Dagblad, 2004, 25-. ISSN 1574-082X.

Noomen, P.N. and Mol, J.A. (2004) Bonifatius begon aan de top en met de Friezen had hij weinig. Interview aan Ton Crijnen.

R

Ruijven van, E.C.M. (2004) Onderwijseffectiviteit in Fryslân.

S

Sijens, H. (2004) Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 256-298. ISSN 0005-738X.

V

Versloot, A.P. (2004) Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 2-3. ISSN 0032-4205.

Versloot, A.P. (2004) Stedsk: in nuver grienmank? De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 42-44. ISSN 0032-4205.

This list was generated on Fri Sep 4 08:24:58 2015 CEST.