KNAW Repository

Items where Institute is "Fryske Akademy" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Brand, A.J. (2004) Op weg naar een Hanze Studie Centrum aan de Groninger Universiteit. Groniek. Historisch Tijdschrift, 163, 277-290.

Hemminga, P. (2004) Alarmfaze Oranje: de hiele wrâld yn ûnstjoer. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 8-10. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Fan gûne nei euro of it dualisme by gemeente en provinsje. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Goodbye Saailân. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 3-6. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Mefrou G. G. Faber-Hornstra ta oantinken. De Moanne. Algemien-kultureel opinyblêd, 3, 20-22. ISSN 1571-4020.

Hemminga, P. (2004) Skaaimerken en stânpunten fan de wethâlders yn Fryslân. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 47-77. ISSN 0005-738X.

Hoekstra, E. and Scholtmeijer, H. (2004) The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht. Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 93, 77-149. ISSN 0024-1482.

Jager de, B. (2004) Leasbegryp, nocht oan leazen en de Fryske taalnoarm. De Pompeblèden : tydskrift foar Fryske stadzje, 75(1), 4-6.

Kuip van der, F.J. (2004) Gysbert Japix en it sprekwurd. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 20-47. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (2004) De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 10, 16-20. ISSN 1383-6560.

Mol, J.A. (2004) De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 87-98. ISSN 0929-7189.

Mol, J.A. (2004) Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland. Historisch geografisch tijdschrift, 22, 73-85. ISSN 0167-9775.

Mol, J.A. and Post, J. (2004) De Epposteen van Rinsumageest. Bulletin KNOB, 103, 109-121. ISSN 0166-0470.

Noomen, P.N. (2004) Kerstening en kerkstichting in Friesland, in de bijlage Bonifatius. Friesch Dagblad, 2004, 25-. ISSN 1574-082X.

Sijens, H. (2004) Neologismen yn it Frysk - 'Wat wy net hawwe dat liene wy'. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66, 256-298. ISSN 0005-738X.

Versloot, A.P. (2004) Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen. De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 2-3. ISSN 0032-4205.

Versloot, A.P. (2004) Stedsk: in nuver grienmank? De Pompeblêden. Tydskrift foar Fryske stúdzje, 75, 42-44. ISSN 0032-4205.

Book

Kuip van der, F.J. (2004) Register op: De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen.

Mol, J.A. (2004) Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen.

Mol, J.A. and Noomen, P.N. and Strating, S.M. (2004) Het Historisch GIS Fryslân en zijn belang voor het onderzoek naar bezits- en machtsverhoudingen voor 1850.

Book Review

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Maritieme Geschiedenis.

Brand, A.J. (2004) UNSPECIFIED Tijdschrift voor Geschiedenis. ISSN 0040-7518.

Meer van der, P.L.G. (2004) Resinsje. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 66(2), 158-161. ISSN 0005-738X.

Mol, J.A. (2004) Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken. Millenium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 17, 145-153.

Mol, J.A. (2004) Drie paarden en een harnas. SIGNUM: nieuwsbrief, 16, 162-164. ISSN 0929-7189.

Nijdam, J.A. (2004) Friese ideologie in de Middeleeuwen. Madoc. Ttijdschrift over de Middeleeuwen, 18(2), 114-117. ISSN 0922-369X.

Chapter/Part of Book

Kuiper, J. and Hemminga, P. (2004) Bestuur en politiek. In: waar blijft de tijd 500 jaar Liwwadden, (pp. 251-270).

Meer van der, C. (2004) Mercator-Education : New developments for a Central Service. In: Sprachinseln in Europa.

Mol, J.A. (2004) De Bonifatiusabdij. In: Geschiedenis van Dokkum, hart van Noordelijk Oostergo, (pp. 50-51).

Contribution to Periodical

Noomen, P.N. and Mol, J.A. (2004) Bonifatius begon aan de top en met de Friezen had hij weinig. Interview aan Ton Crijnen.

Doctoral Thesis

Ruijven van, E.C.M. (2004) Onderwijseffectiviteit in Fryslân.

Editorship of Book

Boersma, P.Y.J. (2004) Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal, deel 20: skogrûn-spoanne.

Mol, J.A. (2004) Boerderijenboek Hennaarderadeel, door D.J. van der Meer.

Report

Jager de, B. (2004) Piramide in de gemeente Smallingerland: Verslag van een evaluatie-onderzoek.

This list was generated on Sun Aug 30 13:55:28 2015 CEST.