KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2000

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Aarssen, J. and Jongenburger, W. (2000) Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Een survey Studie.

Barbiers, S. (2000) Intermediate landing sites. GLOT International, 4-7, 15-16. ISSN 1381-3439.

Barbiers, S. (2000) On the interpretation of movement and agreement: PPs and Binding. In: Interface Strategies, (pp. 21-36).

Barbiers, S. (2000) The right-periphery in SOV-languages: English and Dutch. In: The derivation of VO and OV, (pp. 181-218).

Bendix, R. and Roodenburg, H.W. (2000) Managing Ethnicity. Perspectives from Folklore Studies, History and Anthropology.

Bennis, H.J. (2000) Adjectives and Argument Structure. In: Lexical Specification and Insertion. Peter Coopmans, Martin Everaert & Jane Grimshaw (eds)Current Issues in Linguistic Theory 197.

Bennis, H.J. (2000) Het oog op de toekomst. Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw. Neerlandica Extra Muros, XXXVIII, 3(3), 32-39. ISSN 0047-9276.

Bennis, H.J. (2000) On the Interpretation of Functional Categories. In: Interface Strategies. H. Bennis, M.Everaert & E. Reuland (eds) KNAW-series.

Bennis, H.J. (2000) Ondersteun meertaligheid. Contrast, 7(17), 10-.

Bennis, H.J. (2000) Why there are no Clitics. Journal of Linguistics, 443-444. ISSN 00222267. Besprekingsartikel van D.L. Everett.

Bennis, H.J. (2000) De Syntaxis van het Nederlands. (boek + cd-rom).

Bennis, H.J. and Extra, G. and Muysken, P. and Nortier, J. (2000) Het multiculturele voordeel: Meertaligheid als uitgangspunt. Contrast, 17:7(1), 17-. ISSN 1380-5010.

Bennis, H.J. and Ryckeboer, H. and Stroop, J. (2000) De toekomst van de variatielinguistiek. Taal en tongval, 52:1(1), 5-8. ISSN 0039-8691.

Berg van den, B.L. (2000) Meertens Instituut: variatielinguïstiek on-line. Nederlandse Taalkunde, 5.2, 181-186. ISSN 1384-5845.

Cornips, L. (2000) Inherente normen binnen de eigen groep. Hun doen allemaal van die rare woorden, weet je. Taal en tongval, 52, 47-60. ISSN 0039-8691.

Cornips, L. (2000) Shifting Identities in Limburg. In: Roots & Rituals. The construction of ethnic identities, (pp. 57-67).

Cornips, L. (2000) The use of gaan+infinitive in narratives of older bilingual children of Moroccan and Turkish descent. In: Linguistics in The Netherlands 2000, (pp. 57-67).

De Vries, P. and Henkes, B. (2000) Strijd om seksualiteit: een introductie. In: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. 'Strijd om seksualiteit'.

Dekker, T. (2000) Een problematische poging tot rehabilitatie van Jan de Vries. Volkskundig Bulletin, 26, 73-81. ISSN 0166-0667.

Dekker, T. (2000) Van relict naar mens. Accentverschuivingen in de volkskunde. Nehalennia, 129, 4-13. ISSN 0168-7131.

Dekker, T. (2000) Volkskunde op eigen kracht. Volkskundig Bulletin, 26, 42-55. ISSN 0166-0667.

Dekker, T. and Roodenburg, H.W. and Rooijakkers, G.W.J. (2000) Ten geleide. Reflecties op de cultuur van het dagelijks leven. In: Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie.

Dekker, T. and Roodenburg, H.W. and Rooijakkers, G.W.J. (2000) Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie.

Dibbits, H.C. (2000) In Turkije gaat het tegenwoordig net zo. De culturele repertoires van een Turks gezin in een multi-etnische wijk. Amsterdams sociologisch tijdschrift, 27, 314-344. ISSN 0921-4933.

Dijkhof, E. (2000) De verschriftelijking in Zeeland: De doordringing van het ambtelijk schriftgebruik in de omgeving van de stadsbesturen en de ambachtsheren in de dertiende eeuw. Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 9, 2-9.

Doelman, E. (2000) 1 April. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 18-26. ISSN 1386-3789.

Doelman, E. (2000) Die Methodendiskussion im Spiegel der IVB. In: Wissenschaftlicher Diskurs und elektronische Datenverarbeitung. Bericht über zwei Tagungen der Internationalen Volkskundlichen Bibliographie (IVB) in Amsterdam und Trest.

Gerritzen, D. (2000) Namendag. In: Onze Taal Taalkalender 2001.

Gerritzen, D. (2000) Recente voornaamgeving. Naamkunde, 32, 139-149. ISSN 0167-5257.

Gerritzen, D. (2000) Vornamen. Untersuchung einiger Aspekte der Namengebung in den Niederlanden. Namenkundliche Informationen, 77, 9-26. ISSN 0943-0849.

Goeman, T. (2000) Van Grammofoon naar cd-rom. De digitalisering van bandopnamen. [met Frank van der Maden: Presentaties av-archivering in Zeeuwse shuttle]. Archievenblad, 104 / 9, 17-21. ISSN 1385-4186.

Grijp, L.P. (2000) Musical Folklore in Paintings by Jan Steen. In: Bridging the cultural divide: our common ballad heritage.

Grijp, L.P. (2000) Van Boekenoogen tot Frater Remigius. Kinderliedcollecties in het Meertens Instituut. In: Poëzie is kinderspel.

Grijp, L.P. (2000) Zangcultuur. In: Volkscultuur. Inleiding in de Nederlandse etnologie.

Helsloot, J.I.A. (2000) Die Nationalisierung des Nikolausfestes in den Niederlanden im 20. Jahrhundert. Eine Skizze anhand der Fragebogen des Meertens-Instituts von 1943 und 1994. Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 45, 217-244. ISSN 0556-8218.

Helsloot, J.I.A. (2000) Feest en vermaak. Sinterklaasfeesten in de 19e en 20e eeuw. Nehalennia, 25-34. ISSN 0168-7131.

Helsloot, J.I.A. and Dekker, T. and Wijers, C.L.J. (2000) Introduction. In: Roots & rituals. The construction of ethnic identities, (pp. IX-XXII).

Henkes, B. (2000) Grenzen überschreiten. Deutsche und ihre Beziehung zum Auslandsdeutschtum in den Niederlanden, 1900-1940. Volkskunde in Niedersachsen, 17, 83-96. ISSN 0176-1196.

Henkes, B. (2000) Omzien in verwondering. Engagement en distantie op het raakvlak van volkskunde en geschiedschrijving. Volkskundig Bulletin, 26, 63-68. ISSN 0166-0667.

Henkes, B. (2000) 'P.J.Meertens: een christen op zoek naar gelijkheid in verscheidenheid. In: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel. Liber Amicorum voor E.W.A. Henssen (1950-1999)..

Hulk, A. and Cornips, L. (2000) Reflexives in middles and the syntax-semantics interface. In: Interface Strategies, (pp. 207-222).

Jongenburger, W. (2000) Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 27-32. ISSN 1386-3789.

Margry, P.J. (2000) Teedere Quaesties: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland.

Meder, T. (2000) De Turkendisco, de Spiegelheks en Vrouw Holle. Grappige en griezelige verhalen van leerlingen. Brown Magazine, 1999-2000, 13-16. ISSN ....-.....

Meder, T. (2000) De magische vlucht. Nederlandse volksverhalen uit de collectie van het Meertens Instituut.

Meder, T. (2000) Een bloemlezing uit de Volksverhalenbank. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 4-10. ISSN 1386-3789.

Meder, T. (2000) Nederlandse sprookjes in de negentiende en twintigste eeuw. Verteld, verzameld, gedrukt. In: Tot Volle Waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, (pp. 30-46).

Meder, T. and Dijk van, M.B.G. (2000) Doe open Zimzim. Verhalen en liedjes uit de Utrechtse wijk Lombok.

Meder, T. and Venbrux, E. (2000) Vertelcultuur. In: Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie, (pp. 282-336).

Oostendorp van, M. (2000) Alle lolletjes in de luch. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 11-17. ISSN 1386-3789.

Oostendorp van, M. and Hermans, B.J.H. (2000) Synchrone beperkingen op de Sittardse diftongering. Taal en tongval, 51, 166-186. ISSN 0039-8691.

Roodenburg, H.W. (2000) On "swelling" the hips and crossing the legs. Distinguishing public and private in paintings and prints from the Dutch Golden Age. In: The Public and the Private in Dutch Culture of the Golden Age.

Rooijakkers, G.W.J. (2000) De wegen van Willem Frijhoff. De methodologie van de contextuele biografie als (kerk)historische uitdaging. Trajecta, 9, 310-315. ISSN 0778-8304.

Rooijakkers, G.W.J. (2000) Die kulturelle Biographie der Region. Kulturgeschichte zwischen Museum und Landschaft in den Niederlanden. Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 45, 21-41. ISSN 0556-8218.

Rooijakkers, G.W.J. (2000) Van ecomuseum naar identiteitsfabriek. Cultureel ondernemerschap in de Kempen. Erfgoed van Industrie en Techniek, 9, 15-20. ISSN 0927-3026.

Rooijakkers, G.W.J. and Meurkens, P. (2000) Struggling with the European Atlas. Voskuil's Portrait of European Ethnology. Ethnologia Europaea, 30, 75-95. ISSN 0425-4597.

Sijs van der, N. (2000) Wie komt daar aan op die olifant? Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië.

Sijs van der, N. and Backer, C.A. (2000) Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen, ingeleid door J.F. Veldkamp en opnieuw uitgegeven door Nicoline van der Sijs.

Sijs van der, N. and Engelsman, J. (2000) Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands.

This list was generated on Fri Aug 28 19:10:15 2015 CEST.