KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2001

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Barbiers, S. (2001) Adjectieven voor taalkundigen. Nederlandse Taalkunde, 6, 133-148. ISSN 1384-5845.

Cornips, L. and Jongenburger, W. (2001) Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project. Linguistics in the Netherlands, 53-63. ISSN 0929-7332.

Dekker, T. and Roodenburg, H.W. and Rooijakkers, G.W.J. (2001) De symbolische orde van de Nederlandse etnologie: een antwoord. Oost-Vlaamse Zanten, 76, 165-176. ISSN ....-.....

Helsloot, J.I.A. (2001) Omgaan met een lokale held - Kees de Tippelaar. Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 16, 4-13.

Jansen, M.M. (2001) Dialect op een eiland. Taalbehoud versus taalverlies. Taal en tongval, 53, 22-38. ISSN 0039-8691.

Margry, P.J. (2001) Il Giubileo degli Olandesi: gli Olandesi a Roma per l'Anno Santo 2000. Una cronistoria ragionata. La Critica Sociologica, 138-139 (2, 168-205.

Margry, P.J. (2001) Nederland en het Heilig Jaar 2000: verslag en evaluatie. Trajecta, 10 (2001), 333-352. ISSN 0778-8304.

Roodenburg, H.W. (2001) Tussen distantie en betrokkenheid. 'Public folklore' en de volkskunde in Nederland en Vlaanderen'. Mores. Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, 2, 5-8.

Book

Bennis, H.J. (2001) Tegengestelde krachten in taal. Oratie UvA.

Boumans, L. and Dibbits, H.C. and Dorleijn, M. (2001) Jongens uit de buurt. Een ontmoeting met Güray, Naraen, Hasan, Youssef, Mustafa, Azzadine, Badir en Rachid.

Joldersma, H. and Grijp, L.P. (2001) Elisabeth's manly courage. Testimonials and songs of martyred Anabaptist women in the Low Countries.

Meder, T. (2001) "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok.

Meder, T. (2001) Vertelcultuur in Waterland. De volksverhalen uit de collectie Bakker (ca. 1900).

Sijs van der, N. (2001) Chronologisch woordenboek van het Nederlands. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.

Chapter/Part of Book

Barbiers, S. (2001) Is vreemd genoeg genoeg? In: Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden., (pp. 15-28).

Bennis, H.J. (2001) Featuring the subject in Dutch Imperatives. In: Imperative Clauses in Generative Grammar. Wim van der Wurff (ed.).

Bennis, H.J. (2001) Alweer wat voor (een). In: Kerven in een rots. B. Dongelmans, J. Lalleman & O. Praamstra (red.).

Bennis, H.J. (2001) 'Lopen twee mannen in de Damstraat. Zegt die Turk tegen die Marokkaan ..." V1: de plaats van het werkwoord in het Lombokse moppencorpus. In: 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...' Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok. Theo Meder (red.).

Brouwer, L.S.G.B. (2001) Specifieke familienamen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In: Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen.

Bruin de, M.J. (2001) Luik 1578: De driejarige Fransje Vanden Cruycen zingt een lang lied over de martelaren van Gorkum: Geuzen- en anti-geuzenliederen. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden.

Cornips, L. (2001) Ging ze lopen met z'n oma. Etnische variëteit van de Nederlandse kindertaal: de onverwachte betekenis van gaan + infinitief. In: Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ... Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok, (pp. 161-184).

Cornips, L. and Jongenburger, W. (2001) Elicitation techniques in a Dutch syntactic atlas project. In: Linguistics in The Netherlands 2001, (pp. 57-69).

Doelman, E. (2001) Het varken in de treinen de blote bil van Jantje. Moppen oer gezagsverhoudingen en rivaliteit. In: "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok.

Gerritzen, D. (2001) Wandel der Vornamengebung im niederländischen Raum aus gesellschaftlicher Sicht. In: Name und Gesellschaft. Soziale und historische Aspekte der Namengebung und Namenentwicklung, Band 2 in de reeks Thema Deutsch van Duden-Verlag en de G, (pp. 126-145).

Grijp, L.P. (2001) Dansmuziek tussen elite- en volkscultuur. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 219-230).

Grijp, L.P. (2001) De dynamiek van Nederlands nationale hymnen. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 532-537).

Grijp, L.P. (2001) De honger naar psalmen en schriftuurlijke liederen tijdens de reformatie. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 168-173).

Grijp, L.P. (2001) Dialectmuziek en regionale identiteit. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 806-812).

Grijp, L.P. (2001) Muziek en literatuur in de Gouden Eeuw. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 245-253).

Grijp, L.P. (2001) Voorwoord, inleiding en diverse infoteksten. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden.

Grijp, L.P. and Willaert, F. (2001) Brabantse begijnen tussen Atrechtse trouvères en een Maaslandse minnezanger. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, (pp. 23-30).

Grijp, L.P. and Willaert, F. (2001) Woord vooraf/Preface. In: Repertorium van het Nederlandse Lied tot 1600/Repertory of Dutch songs until 1600, deel I.

Helsloot, J.I.A. (2001) De opkomst van Sinterklaas als nationaal feest in Nederland. Een schets op grond van twee volkskundevragenlijsten van het Meertens Instituut. In: Faszination Nikolaus. Kult, Brauch, Kommerz, (pp. 104-139).

Helsloot, J.I.A. (2001) An element of Christian liturgy? The feast of St Martin in the Netherlands in the 20th century. In: Christian feast and festival. The dynamics of Western liturgy and culture, (pp. 493-518).

Margry, P.J. (2001) Een beatus destructor oftewel de bulldozercultus van Padre Pio. In: Devotioneel ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in verleden en heden, (pp. 91-134).

Meder, T. (2001) De Marokkaanse krokodil. Enkele observaties over frequentie, variatie, thematiek en etniciteit. In: "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok, (pp. 7-29).

Meder, T. (2001) Inleiding. Moppen verteld op het multiculturele festival Salaam Lombok. In: "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok, (pp. 1-6).

Meder, T. (2001) Storytelling in Lombok: Narrators, genres, repertoires, and the interethnic exchange of folktales. In: Meeting at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht, (pp. 11-33).

Oostendorp van, M. and Hermans, B.J.H. (2001) Voice-Tone Interaction in a Limburg Dialect. Evidence for Feature Licensing. In: Linguistics in the Netherlands.

Roodenburg, H.W. (2001) Inzest in der Nachbarschaft. Strategien und Reaktionen in einem ärmeren Viertel Haarlems. In: Städtische Volkskultur im 18. Jahrhundert.

Roodenburg, H.W. (2001) Over Goethe, Gorbatsjov en een meisje in de Kanaalstraat. De oude maar onbekende grappen van Nasreddin Hodja. In: Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander ... Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok.

Lecture

Margry, P.J. (2001) Methodische und analytische Probleme einer Totalinventarisation der Wallfahrtsstätten in den Niederlanden.

This list was generated on Thu Sep 3 19:12:43 2015 CEST.