KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2002

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | G | H | J | M | R | S | W
Number of items: 58.

B

Barbiers, S. (2002) Current Issues in Modality: An introduction to modality and its interaction with the verbal system. In: Modality and its Interaction with the Verbal System, (pp. 1-18).

Barbiers, S. (2002) Microvariation in negation in varieties of Dutch. In: Syntactic Microvariation, (pp. 13-40).

Barbiers, S. (2002) Modality and Polarity. In: Modality and its Interaction with the Verbal System, (pp. 51-74).

Barbiers, S. (2002) Remnant stranding and the theory of movement. In: Dimensions of Movement: From features to remnants, (pp. 47-68).

Barbiers, S. (2002) Talen, dialecten, nijlpaarden en fruitvliegjes. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 5, 5-12. ISSN 1386-3789.

Barbiers, S. and Alexiadou, A. and Anagnostopoulou, E. and Gaertner, H.-M. (2002) Introduction. In: Dimensions of Movement, (pp. 3-16).

Barbiers, S. and Cornips, L. (2002) Introduction to Syntactic Microvariation. In: Syntactic Microvariation, (pp. 6-).

Barbiers, S. and Cornips, L. and Kleij van der, S. (2002) Syntactic Microvariation.

Bennis, H.J. (2002) Een buurt in beweging: inleiding. In: Een buurt in beweging; Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Tranvaal, (pp. 12-). Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (red.).

Bennis, H.J. (2002) Wie is U? In: In verband met Jan Luif. 29 variaties op een thema door vrienden en collega's, bij het afscheid van Jan Luif.

Bennis, H.J. and Oostendorp van, M. (2002) The history of GLOW 1978-2002.

Braak van den, J. (2002) Het verschijnsel straattaal: een verkenning. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 13-19. ISSN 1386-3789.

Bruin de, M.J. (2002) Een Liedeken wil ick gaen singhen: een indruk van het Nederlandse Lied tot het jaar 1600. De Boekerij, 7, 10-14.

Bruin de, M.J. (2002) Het muzikale behang van de zestiende eeuw. Het Nederlandse lied tot 1600 in kaart gebracht. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 28-34. ISSN 1386-3789.

Bruin de, M.J. (2002) "Hoepsa! Fibele! Krakeling! De kermis is een aardig ding." Rolzeilen, liedbladen en het kermislied. In: Kennis, kunstjes en kunnen. Kermis: de wondere wereld van glans en glitter, (pp. 22-33).

C

Caffarelli, E. and Gerritzen, D. (2002) Frequenze onomastiche. I prenomi più frequenti nel mondo alla fine del 2º millennio" (The most frequent first names in the world at the end of 2nd Millennium). Rivista Italiana di Onomastica: RIOn, VIII, 631-709. ISSN 1124-8890.

Cornips, L. (2002) Autochtone en allochtone jongeren: jongerentaal. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 20-27. ISSN 1386-3789.

Cornips, L. (2002) Etnisch Nederlands in Lombok. In: Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 285-302).

D

Dibbits, H.C. (2002) Feasts, Festivals and the interplay between Ethnic Groups in a Multiethnic Urban neighbourhood. Studies in Anthropology, 3, 103-109. ISSN 1363-1098.

Dibbits, H.C. (2002) Lootjes trekken met het Suikerfeest. Processen van integratie. In: Een buurt in beweging, (pp. 85-100).

Dibbits, H.C. and Meder, T. (2002) Cultuur in beweging. In: Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 33-47).

Dibbits, H.C. and Meder, T. (2002) De Utrechtse wijk Lombok. In: Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 19-29).

Dijk van, M.B.G. (2002) Engelland. Naschrift. Onze Taal, 71, 305-. ISSN 0165-7828.

Dijk van, M.B.G. (2002) Traditionele (dans)liedjes in het Utrechtse Lombok. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 35-44. ISSN 1386-3789.

Dijk van, M.B.G. (2002) "'k Heb mijn vader opgegeten en mijn moeder opgedronken". De (on)bekendheid met andermans liedrepertoire. In: Een buurt in beweging, (pp. 69-83).

Doelman, E. (2002) Vlaggen en andere versieringen aan de gevels. In: Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 103-117).

E

Elias, M. and Goeman, T. (2002) Haags.

G

Gerritzen, D. (2002) Ist Miracle of Love ein Vorname? Das niederländische Namenrecht in Bewegung. In: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas: Santiago, 1999, (pp. 1809-1816).

Gerritzen, D. (2002) Voornamen in Friesland. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 63, 179-189. ISSN 0005-738X.

Gerritzen, D. (2002) Voornamen van Marokkaanse en Turkse kinderen: is er sprake van integratie? In: Een buurt in beweging. Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 119-132).

Gerritzen, D. (2002) Voornamen: wat onderzoeken we en waarom? Gramma, 8, 249-266. ISSN 0166-5553.

Goeman, T. (2002) Perception of Dialect Distance: Standard and Dialect in Relation to New Data on Dutch Varieties. In: Handbook of Perceptual Dialectology. Volume 2, (pp. 15-).

Grijp, L.P. (2002) Een muzikale barbarij? Muziek tussen Reformatie, stadscultuur en zusterkunsten. In: Geschiedenis van Holland, deel 2, 1575 tot 1795, (pp. 421-434).

Grijp, L.P. (2002) Van Hadewijch tot Hazes (oratie).

H

Helleland, B. and Gerritzen, D. (2002) Academic courses on onomastics. In: Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas: Santiago, 1999, (pp. 55-81).

Helsloot, J.I.A. (2002) 5 december. Sinterklaas en nationale cultuur in Nederland. Skript, 24, 54-68. ISSN 0165-7518.

Helsloot, J.I.A. (2002) Schalen van sociabiliteit. Het sinterklaasfeest op Java (Nederlands-Indië) 1870-1941.

Henkes, B. and Johnson, R. (2002) Silences across Disciplines; Folklore Studies, Cultural Studies, and History. Journal of Folklore Research, 39, 125-146. ISSN 0737-7037.

Hinskens, F.L.M.P. (2002) Die Niederländischen Sprachen. Sprachgeschichte, Sprachwandel und allgemeine Sprachtheorie.

Hinskens, F.L.M.P. (2002) review article of R. Vandekerckhove, “Structurele en sociale aspecten van dialectverandering”, Gent (KANTL). Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor Germaanse filologie, 91, 247-256. ISSN 0024-1482.

J

Jansen, M.M. (2002) De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 51, 128-152. ISSN 0042-1235.

Jongenburger, W. (2002) Taal is Macht. Over taalattitudes in de multiculturele samenleving. In: Een buurt in beweging; Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), (pp. 141-154).

M

Margry, P.J. (2002) "Imago en Identiteit. De problematische manifestatie van "het katholieke" in de Nederlandse samenleving rond het midden van de negentiende eeuw". In: Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie, (pp. 64-86).

Margry, P.J. (2002) Merchandising and Sanctity: the invasive cult of Padre Pio. Journal of Modern Italian Studies, 7, 88-115. ISSN 1354-571X.

Margry, P.J. (2002) P.J. Meertens van het Meertens Instituut.

Margry, P.J. (2002) Un beatus ovvero il culto bulldozer di Padre Pio. Un"indagine etnoantropologica. La Critica Sociologica, 51-79.

Margry, P.J. and Velde van de, H. (2002) Die Prozessionsfrage in Limburg. Der Kampf um Religion und Öffentlichkeit in den Niederlanden. Comparativ, 12, 81-96. ISSN 0940-3566.

Meder, T. (2002) Brabantse Eftelingsprookjes. Brabants Heem, 54(4), 159-160. ISSN 0166-431X.

Meder, T. (2002) De dochter van de Hodja. Of: welke verhalen nemen Nederlanders over van allochtonen? In: Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 49-66).

Meder, T. (2002) Doe open Zimzim en Kom op, vertel een mop! In: Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, (pp. 48-en 199).

Meder, T. (2002) Het hoofd erbij houden. Spokerijen in de Meierij en de Langstraat. Noordbrabants historisch nieuwsblad, 16(1), 22-25. ISSN 1381-4222.

Meder, T. (2002) Prinz, dessen Wünsche in Erfüllung gehen (AaTh 652). In: Enzyklopädie des Märchens, (pp. 1327-1331).

R

Roodenburg, H.W. (2002) Making an Island in Time: Dutch Folklore Studies, Painting, Tourism, and Craniometry around 1900. Journal of Folklore Research, 39, 173-200. ISSN 0737-7037.

Rooijakkers, G.W.J. (2002) Slachting onder Brabantse boerderijen. Een onderbouwde raming en een kleurig zwartboek. Noordbrabants historisch nieuwsblad, 16, 1-7. ISSN 1381-4222.

S

Sijs van der, N. and Berteloot, A. (2002) Dutch. In: An Annotated Bibliography of European Anglicisms.

Sijs van der, N. and Moormann, J.G.M. (2002) De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk met een nieuw, nagelaten deel.

Sijs van der, N. and Sanders, E. (2002) Boeven-jargon van Henri Roskam.

W

Wennekes, E. and Grijp, L.P. (2002) De hele dag maar op en neer. Over heien, heiliedjes en hoofdstedelijke muziekgebouwen.

This list was generated on Wed Sep 2 14:51:41 2015 CEST.