KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 89.

Barbiers, S. (2005) The Syntax of Modal Auxiliaries. In: The Blackwell Companion to Syntax.

Barbiers, S. (2005) Variation in the morphosyntax of ONE. The Journal of Comparative Germanic Linguistics, 8, 159-183. ISSN 1383-4924.

Barbiers, S. (2005) Word order variation in three-verb clusters and the division of labour between generative linguistics and sociolinguistics. In: Syntax and Variation. Reconciling the Biological and the Social, (pp. 233-264).

Barbiers, S. and Bennis, H.J. and Vogelaer de, G. and Devos, M. and Ham van der, M.H. (2005) Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten/Syntactic Atlas of the Dutch Dialects Volume I. Dutch Version: Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) I.

Bennis, H.J. (2005) Het is dat Ad dat zegt. In: E. Elffers en F. Weerman 'A.D. 2005'. UvA. CD-Rom..

Bennis, H.J. (2005) Een Duitse expansie. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 121, 201-210 + 226. ISSN 0040-7550. + pagina 226-229.

Bennis, H.J. (2005) Gaps and Dummies. POD-versie van Bennis 1986, met nieuwe inleiding. Amsterdam Academic Archive (AAA)..

Bennis, H.J. (2005) Naamkunde als discipline. Naamkunde, 129-136. ISSN 0167-5257.

Bennis, H.J. (2005) Pieter Jacobus Meertens. In: Bio- en Bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek. Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam & Jan Noordegraaf (red.) dbnl.

Bennis, H.J. (2005) Standaardtaal als mensenwerk. In: Geluid waar spraak uit ontstond; Kru(i/j)sen door de dialecten, (pp. 19-23). R.van Hout & J. Swanenberg (red.).

Bennis, H.J. and Hoekstra, T. (2005) Why Kaatje was not heard sing a song. In: Arguments and Structure, (pp. 125-143 (reprint)). reprint of 1989 R. Sybesma et al. Studies in Generative Grammar 67.

Broekhuis, H. (2005) Generatieve syntaxis. De balans tussen eenvoud en complexiteit. Nederlandse Taalkunde, 10, 223-245. ISSN 1384-5845.

Broekhuis, H. (2005) Locative Inversion in English. Linguistics in the Netherlands, 22, 49-60. ISSN 0929-7332.

Broekhuis, H. and Corver, N. and Huybregts, R. and Kleinhenz, U. and Koster, J. (2005) Organizing Grammar. Linguistic Studies in Honor of Henk van Riemsdijk.

Bruin de, M.J. (2005) Was Kortjakje schoolziek? Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 7, 38-42. ISSN 1386-3789.

Cornips, L. (2005) Het Surinaams-Nederlands in Nederland. In: Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands, (pp. 131-147).

Cornips, L. (2005) Van verzorgd uiterlijk en verzorgd taalgebruik tot hardhandige types en duistere woorden. Over stereotype beelden van sprekers en hun taalgebruik. In: Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten, (pp. 33-36).

Cornips, L. (2005) "Variation and Formal Theories of Syntax, Chomskian". In: Encyclopedia Language & Linguistics, (pp. 330-332).

Cornips, L. and Corrigan, K. (2005) Convergence and Divergence in Grammar. In: Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages, (pp. 96-134).

Cornips, L. and Corrigan, K. (2005) Toward an integrated approach to syntactic variation: a retrospective and prospective synopsis. In: Syntax and Variation. Reconciling the Biological with the Social, (pp. 1-27).

Cornips, L. and Poletto, C. (2005) On standardising syntactic elicitation techniques. PART I. Lingua, 115, 939-957. ISSN 0024-3841.

Dibbits, H.C. (2005) Nieuw maar vertrouwd. Migranteninterieurs, sociale klasse en etniciteit. Sociologie, 1, 143-159. ISSN 1574-3314.

Dibbits, H.C. and Kaka el, I. and Helder, L. (2005) Mooi. Hoe de vetkuif in Nederland kwam. In: Veranderingen van het alledaagse, 1950-2000, (pp. 27-58). Nederlands, gedrukt.

Efting Dijkstra, E.M. (2005) Visuele cultuur als etnologisch onderzoeksveld: Beeld en identiteit. cULTUUR, 74-83. ISSN 1871-1162.

Efting Dijkstra, E.M. (2005) "Words, Things and Music": Vijftig jaar "Folklore Studies" in Bloomington (Indiana) vanuit een comparatief perspectief. cULTUUR, 126-130. ISSN 1871-1162.

El-Aissati, A. and Boumans, L. and Cornips, L. (2005) Turks- en Marokkaans Nederlands. In: Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands, (pp. 149-183).

Elpers, S.M. (2005) Frau Antje bringt Holland. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen einer Werbefigur im Wandel.

Gerritzen, D. (2005) Onomastics and the media in the Netherlands.

Gerritzen, D. (2005) Untersuchung zur gegenwärtigen Namengebung bei Kindern. In: Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen, (pp. 45-53).

Gerritzen, D. and Bloothooft, G. (2005) De Ypenburger stelt zich voor: "Mijn naam is ...". In: Pleased to meet you Ypenburg, (pp. 5-7).

Gerritzen, D. and Dalen-Oskam van, K.H. and Bloothooft, G. (2005) Bijbelse voornamen. In: Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands, (pp. 139-154).

Gerritzen, D. and Nifterick van, E. and Bloothooft, G. (2005) Proper names and etymology: the special position of first names. In: Naming the world. From common nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1st-4th, 2004, (pp. 147-156).

Gerritzen, D. and Nifterick van, E. and Bloothooft, G. (2005) Proper names and etymology: the special position of first names. In: Naming the world. From common nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1st-4th, 2004, (pp. 147-156).

Ginkel van, R. and Stengs, I.L. (2005) An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain. Etnofoor, 18, Pp. 47-66. ISSN 0921-5158.

Goeman, T. (2005) Methodologische vernieuwing in het werk van de dialectoloog G.G. Kloeke. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 121, 249-263. ISSN 0040-7550.

Goeman, T. and Berg van den, B.L. (2005) De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I. Waarom een atlas. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 10-. ISSN 1386-3789.

Grijp, L.P. (2005) Hendrik Eduard Reeser - Herdenking. In: Levensberichten en herdenkingen 2005, (pp. 90-97).

Grijp, L.P. (2005) La chanson néerlandaise dans la tradition bourguignonne. Problèmes de reconstruction dans le chansonnier de Maestricht (1554). In: Rencontres de Dordrecht (23 au 26 septembre 2004) "Poètes et musiciens dans l'espace bourguignon. Les artistes et leurs mécènes", (pp. 237-245).

Grijp, L.P. (2005) Nagedachten bij de muzikale reconstructie van het Antwerps Liedboek. Nederlandse Letterkunde, 10, 86-97. ISSN 1384-5829.

Grijp, L.P. (2005) Skimmies voor Gerrit Komrij. Hoe Obrechts liedekens toch nog gezongen kunnen worden. Tijdschrift voor Oude Muziek, 20, 20-23. ISSN 0920-0649.

Grijp, L.P. (2005) The cittern of Sweelinck and Vermeer. Contextual information for the excavated Zuyderzee citterns. In: Gitarre und Zister. Bauweise, spieltechnik und geschichte bis 1800, (pp. 79-86).

Helsloot, J.I.A. (2005) Das Schweigen durchbrechen. Der Triumphzug des Valentinstags in den Niederlanden � nach 50 Jahren. Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 50, 141-168. ISSN 0556-8218.

Helsloot, J.I.A. (2005) De Sint-Pitertraditie in Grou in vergelijkend perspectief. In: Sint Piter te Grou, (pp. 19-28).

Helsloot, J.I.A. (2005) De wortels van Floralia. Het Peperhuis, 16-18. ISSN 0167-0301.

Helsloot, J.I.A. and Vugt van, J. (2005) Contouren van het feest. Een nabeschouwing. Jaarboek Numaga, 117-129. ISSN 0927-4626.

Hermans, B.J.H. and Oostendorp van, M. (2005) Against the sonority scale: evidence from Frankish tone. In: Organizing grammar, (pp. 427-437).

Hermans, B.J.H. and Oostendorp van, M. (2005) Against the sonority scale: evidence from Frankish tones. In: Organizing grammar, (pp. 427-4237).

Hinskens, F.L.M.P. (2005) Regressieve stemassimilatie en opaciteit in Limburgse dialecten. In: Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten. Vriendenboek voor Joep Kruijsen, (pp. 71-75).

Hinskens, F.L.M.P. (2005) bespreking van "Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal" door Jan Stroop samenst.). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 121, 299-301. ISSN 0040-7550.

Hinskens, F.L.M.P. and Auer, P. (2005) The role of interpersonal accommodation in a theory of language change. In: Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies, (pp. 335-357).

Hinskens, F.L.M.P. and Auer, P. and Kerswill, P. (2005) The study of dialect convergence and divergence: conceptual and methodological considerations. In: Dialect change. The convergence and divergence of dialects in contemporary societies, (pp. 1-48).

Hinskens, F.L.M.P. and Besten den, H. (2005) Diversificatie van het Nederlands door taalcontact. Nederlandse Taalkunde, 10, 283-309. ISSN 1384-5845.

Hoving, I. and Dibbits, H.C. and Schrover, M. (2005) Veranderingen van het alledaagse, 1950-2000.

Jansen, M.M. (2005) Jimme kinne krek sò fole eilanders as de bok Spaans. De taal van de Wadden in vogelvlucht. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 9-. ISSN 1386-3789.

Margry, P.J. (2005) Inleiding. In: Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse Nederlanden, (pp. 10-25??).

Margry, P.J. (2005) Larense Mythologie en de vroege Sint Janscultus. In: Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie, (pp. 17-32).

Margry, P.J. (2005) 'Transformatie van Bedevaart naar Processie. De Larense Sint Jansverering in de negentiende en twintigste eeuw', in:(ed.),. In: Getuigenis op Straat. De Larense Sint Janstraditie, (pp. 33-57).

Margry, P.J. and Laar van de, P. and Santing, C. (2005) Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse Nederlanden.

Meder, T. (2005) Encyclopedie der dieren. cULTUUR, 1(1), 149-150. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) Nawoord. In: Bèèh...! Groot Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen, volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht, (pp. 237-238).

Meder, T. (2005) Over moppen. cULTUUR, 1(1), 145-148. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) Schuß von der Kanzel (AaTh/ATU 1835A). In: Enzyklopädie des Märchens, (pp. 252-255).

Meder, T. (2005) Spokerijen. cULTUUR, 1(2), 160-162. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) To Believe or Not to Believe... The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands. cULTUUR, 1, 42-59. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) Urban Legends. cULTUUR, 1(1), 151-152. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) Volkskundig walhalla. cULTUUR, 1, 156-157. ISSN 1871-1162.

Meder, T. (2005) Wat moet de volkskunde met cultuur en kunst? Een rechtstreekse reactie er rakelings langs. cULTUUR, 1, 100-101. ISSN 1871-1162.

Meder, T. and Hendriks, C. (2005) Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900).

Meder, T. and Venbrux, E. (2005) Authenticity as an analytic concept in folkloristics: a case of collecting folktales in Friesland. Etnofoor, 17, 199-214. ISSN 0921-5158.

Nortier, J. and Conradie, F. and Dibbits, H.C. (2005) Leuk. De gasten die het Nederlands veranderen. In: Veranderingen van het alledaagse, 1950-2000, (pp. 59-76).

Ramstedt, M. (2005) History of Anthropology in The Netherlands: A Review Article. Anthropos, 100, 570-579. ISSN 0257-9774.

Roodenburg, H.W. (2005) Etnologie en cultural studies: kanttekeningen bij een mogelijke samenwerking.

Roodenburg, H.W. and Grijp, L.P. (2005) Blues en balladen. Alan Lomax en Ate Doornbosch, twee muzikale veldwerkers.

Rooijakkers, G.W.J. (2005) De musealisering van het dagelijks leven. Cultureel erfgoed tussen bewaren en vergeten. In: Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering, (pp. 207-217).

Rooijakkers, G.W.J. (2005) Een provocerende alleseter. In memoriam Alan Dundes (1934-2005). cULTUUR, 1, 132-133. ISSN 1871-1162.

Rooijakkers, G.W.J. (2005) Omwegen in de geschiedschrijving. De straat als historische categorie. Noordbrabants historisch nieuwsblad, 19, 1-6. ISSN 1381-4222.

Rooijakkers, G.W.J. and Jacobs, M. (2005) Een onbeschaamde blik. Etnologie, volkscultuur, erfgoed en dagelijks leven. cULTUUR, 1, 3-21. ISSN 1871-1162.

Sijs van der, N. (2005) De geschiedenis van het Nederlands in een notendop.

Sijs van der, N. (2005) Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands.

Sijs van der, N. (2005) Van Dale Groot Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands.

Sijs van der, N. (2005) Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands.

Sijs van der, N. and Engelsman, J. and Sanders, E. and Tempelaars, R. (2005) Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Huldebundel N. van der Sijs 50 jaar.

Spruit, M.R. (2005) Classifying Dutch dialects using a syntactic measure. The perceptual Daan and Blok dialect map revisited. Linguistics in the Netherlands, 22, 179-190. ISSN 0929-7332.

Stengs, I.L. (2005) Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en omstreken. Een etnografische verkenning van het carnaval in Amsterdam-West. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 14-25. ISSN 1386-3789.

Stengs, I.L. (2005) Presence of the King: The Vitality of the Image of King Chulalongkorn for Modern Urban Thailand. In: The Making of Saints. Contesting Sacred Ground, (pp. 42-58).

Stengs, I.L. (2005) The commodification of King Chulalongkorn: His portraits, their cultural biographies, and the enduring aura of a Great King of Siam. In: Commodification, Things, Agency and Identities (The Social Life of Things revisited), (pp. 301-318).

Zeldenrust, D.A. (2005) DIMITO: Digitization of rural microtoponyms at the Meertens Instituut. In: Humanities, Computers and Cultural Heritage, (pp. 301-307).

Zeldenrust, D.A. (2005) Digitalisering van de rurale microtoponiemen. Historia en informatica, 12, 4-5. ISSN 0929-9408.

Zeldenrust, D.A. (2005) GIS and rural microtoponyms at the Meertens Instituut.

This list was generated on Wed Sep 2 06:25:24 2015 CEST.