KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 70.

Article

Barbiers, S. and Koppen van, M. (2006) Een plaats voor tijd in het middenveld van het Nederlands. Taal en tongval, 24-39. ISSN 0039-8691.

Broekhuis, H. (2006) The universal base hypothesis: VO or OV? Linguistics in the Netherlands, 22, 28-39. ISSN 0929-7332.

Brouwer, L.S.G.B. (2006) De naammythe van Napoleon. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 17-23. ISSN 1386-3789.

Cornips, L. and Rooij de, V. and Reizevoort, B. (2006) Straattaal: processen van naamgeving en stereotypering. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76, 123-136. ISSN 0169-7420.

Cornips, L.M.E.A. (2006) Voorsprong door dialect. verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende tweetalige kinderen. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 24-31. ISSN 1386-3789.

Dibbits, H.C. (2006) Marokkaans-Nederlandse jongens en de authenticering van hun kledingstijlen. Migrantenstudies, 22, 86-107. ISSN 0169-5169.

Dibbits, H.C. (2006) Ter inleiding. Migrantenstudies, 22, 34-38. ISSN 0169-5169.

Dibbits, H.C. and Mark van der, A. (2006) -Ik woon hier heel gewoon-. Nederlanders en hun interieur. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 15-23. ISSN 1386-3789.

Elpers, S.M. (2006) Herbst, Horror und Heidi. Verkleiden an Halloween. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 36, 77-91. ISSN 0080-2697.

Gerritzen, D. (2006) Naming Children in a Globalizing World. Acta Onomastica, XLVII, 177-184. ISSN 1211-4413.

Gerritzen, D. (2006) Voornamen in Limburg. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 8, 37-53. ISSN ....-.....

Gerritzen, D. and Caffarelli, E. (2006) International onomastic projects. Possible themes, practical problems and benefits. Rivista Italiana di Onomastica: RIOn, XII, 199-219. ISSN 1124-8890.

Goeman, T. and Wattel, E. (2006) Transcriptie en diffusie. Het 'ware' beeld van de EI-diftongering bij diffusie tegen de achtergrond van transcribenteneffecten. Taal en tongval, 58, 84-102. ISSN 0039-8691.

Grijp, L.P. (2006) Boys and female impersonators in the Amsterdam theatre of the seventeenth century. Medieval English Theatre, 28, 131-170.

Grijp, L.P. (2006) Zonder spys en wyn, kan geen liefde zyn. De eerste Nederlandse opera die op de planken kwam. Tijdschrift voor Oude Muziek, 21, 16-19. ISSN 0920-0649.

Helsloot, J.I.A. (2006) Sich verkleiden in der niederländischen Festkultur. Der Fall des "Zwarte Piet". Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 26, 137-153. ISSN 0080-2697.

Helsloot, J.I.A. (2006) Sinterklaas en Kerstmis op Java, 1870-1941. Indische Letteren, 21, 12-30. ISSN 0920-6949.

Hermans, B.J.H. (2006) De tonologie van onbeklemtoonde lettergrepen in een Limburgs dialect. Taal en tongval, 2006, 16-. ISSN 0039-8691.

Hinskens, F.L.M.P. (2006) Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen. Taal en tongval, 57, 3-25. ISSN 0039-8691.

Hinskens, F.L.M.P. and Brouwer, L.S.G.B. (2006) Van Abbegeasterkeatting naar Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen. Taal en tongval. Themanummer, 71-95. ISSN 0776-0566.

Hinskens, F.L.M.P. and Oostendorp van, M. (2006) De palatalisering en velarisering van coronale nasaal-plosief clusters in GTR. Talige, dialectgeografische en onderzoekerseffecten. Taal en tongval, 58, 103-122. ISSN 0039-8691.

Horst van der, H.M. (2006) Modes van thuis, Veranderingen in Turks-Nederlandse huizen. Migrantenstudies, 22, 39-56. ISSN 0169-5169.

Koeneman, O.N.C.J. and Postma, E. (2006) Veranderingen in Friese werkwoordclusters. Nederlandse Taalkunde, 124-145. ISSN 1384-5845.

Koman, R.A. (2006) Geloof en bijgeloof in Dalfsen en omstreken. Historisch Overijssel, 2, 14-17. ISSN 1871-6571.

Margry, P.J. and Post, P. (2006) De religieuze behoefte: hunkering en onvermogen [gesprek]. Christen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2006, 36-45. ISSN 0167-9155.

Meder, T. (2006) De Schorpioen. Vertel eens..., 1, 12-13. ISSN 1876-1712.

Meder, T. (2006) ISFNR Committee "Folktales and the Internet". ISFNR Newsletter, 1, 8-.

Postma, G.J. (2006) IV2 in het Middeldrents en de Subjunctief. Taal en tongval, 57, 126-166. ISSN 0039-8691.

Postma, G.J. (2006) IV2 in het Middelnederlands, IPI in het Fries en de distributie van subjunctieven. Taal en tongval, 58, 205-224. ISSN 0039-8691.

Postma, G.J. (2006) Uitwendige syntaxis van voegwoordvervoeging en werkwoordelijke inversievormen. Taal en tongval. Themanummer, 19, 135-152. ISSN 0776-0566.

Postma, G.J. (2006) Van 'groter dan' naar 'groter als' Structurele oorzaken voor het verval van het comparatieve voegwoord 'dan'. Nederlandse Taalkunde, 11, 2-22. ISSN 1384-5845.

Postma, G.J. and Bennis, H.J. (2006) Variatie in negatie - Het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal en tongval, 58, 148-166. ISSN 0039-8691.

Reenen van, P. and Jongkind, A. (2006) De je-werkwoorden in de Friese dialecten van het G(oeman)TRP. Taal & Tongval, 58, 99-118.

Rooijakkers, G.W.J. (2006) Feit en fictie. Eric Dolné en zijn studie naar de geschiedenis van het bisschoppelijk paleis te Breda. Noordbrabants historisch nieuwsblad, 20, 1-5. ISSN 1381-4222.

Spruit, M.R. (2006) Measuring syntactic variation in Dutch dialects. Literary and Linguistic Computing, 21, 493-506. ISSN 0268-1145.

Spruit, M.R. (2006) Tellen met Taal - Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten. Respons: Mededelingen van het Meertens Instituut, 8, 12-16. ISSN 1386-3789.

Zuijlen van, M.L.C. (2006) Archief regionaal historische tijdschriften. Volkscultuur Magazine, 1, 28-29. ISSN 1872-5090.

Book

Barbiers, S. (2006) Er zijn grenzen aan wat je kunt zeggen.

Bennis, H.J. (2006) Dynamische Tradities; onderzoeksplan 2006-2010; Meertens Instituut. 80 p..

Brok, H.J.T.M. and Bennis, H.J. (2006) Stinkend-juffertje en duivelskruid : volksnamen van planten. 96 p..

Brok, H.J.T.M. and Bennis, H.J. and Kruijsen, T.J.W.M. (2006) Stinkend juffertje en Duivelskruid. Volksnamen van planten.

Margry, P.J. and Caspers, C. (2006) Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang.

Margry, P.J. and Joor, J. (2006) St. Caecilia Collegie. Muziek en Mirakel in Amsterdam.

Meder, T. (2006) In graancirkelkringen. Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap.

Reenen van, P. (2006) In Holland staat een ‘Huis’, Kloekes expansie-theorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel.

Sijs van der, N. (2006) Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen.

Sijs van der, N. (2006) Klein uitleenwoordenboek.

Book Review

Meder, T. (2006) Orgaanroof. cULTUUR, 2(4), 144-147. ISSN 1871-1162.

Chapter/Part of Book

Bennis, H.J. (2006) Agreement, pro and imperatives. In: Arguments and Agreement, (pp. 27-).

Berg van den, B.L. and Goeman, A.C.M. and Reenen van, P. and Versloot, A.P. (2006) Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects. In: Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003, (pp. 62-80).

Bruin de, M.J. and Grijp, L.P. (2006) Amsterdam Arena, 27 september 2004: De doodskist van André Hazes bereikt de middenstip: Van levenslied tot smartlap. In: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden: Een vervolg, 2000-2005, (pp. 947-953).

Cornips, L. (2006) Intermediate syntactic variants in a dialect-standard speech repertoire and relative acceptability. In: Gradience in grammar, (pp. 85-105).

Cornips, L. and Reizevoort, B. (2006) Taal en identiteiten: de dynamische aspecten van een urbane jongerenvarieteit. In: Artikelen van de Vijfde sociolinguistische conferentie, (pp. 88-99).

Cornips, L.M.E.A. (2006) Variation and Formal Theories of Syntax, Chomskyan. In: Encyclopedia of Language & Linguistics, 2nd Edition, (pp. 330-332).

Cornips, L.M.E.A. and Hoek van der, M. and Verwer, R. (2006) The acquisition of grammatical gender in bilingual child acquisition of Dutch (by older Moroccan and Turkish children). The definite determiner, attributive adjective and relative pronoun. In: Linguistics in The Netherlands 2006, (pp. 40-51).

Cornips, L.M.E.A. and Hulk, A. (2006) External and Internal Factors in Bilingual and Bidialectal Language Development: Grammatical Gender of the Dutch Definite Determiner. In: L2 Acquisition and Creole Genesis. Dialogues, (pp. 355-378).

Grijp, L.P. (2006) Doe maar Normaal. De ontwikkeling van dialectmuziek in de Achterhoek. In: Gelderland 1900-2000, (pp. 449-453).

Hinskens, F.L.M.P. (2006) Twenty-five authors on twelve languages, sixteen language varieties, and eighteen hundred and eighty-eight speakers. In: Language Variation. European Perspectives. Selected papers from the Third International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 3), Amsterdam, June 2005., (pp. 1-7).

Hulk, A. and Cornips, L. (2006) Between 2L1- and child L2 acquisition: an experimental study of bilingual Dutch. In: Interfaces in multilingualism, (pp. 115-138).

Hulk, A. and Cornips, L.M.E.A. (2006) Neuter gender and interface vulnerability in child L2/2L1 Dutch. In: Paths of Development in L1 and L2 acquisition: In honor of Bonnie D. Schwartz, (pp. 107-134).

Koeneman, O.N.C.J. (2006) Shape conservation, Holmberg"s generalization and predication. In: Comparative studies in Germanic syntax: From Afrikaans to Zurich German, (pp. 51-88).

Margry, P.J. (2006) De kunst van het pelgrimeren. Spiritueel reizen en religieuze ervaringen in de 20e en de 21e eeuw. In: Pelgrimage naar het laatste veld van de vrijheid. Een boek herlezen en een thema overdacht, (pp. 71-100).

Margry, P.J. (2006) [Folklore and Ethnology in] The Netherlands. In: The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife, vol. 3, (pp. 233-248).

Margry, P.J. (2006) Il luogo sacro reconsiderato. Il progetto "Luoghi di pellegrinaggio nei Paesi Bassi" in prospettiva europea. In: Linee di integrazione e sviluppo all'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, (pp. 45-56).

Margry, P.J. (2006) The Passion of the Christ revisited: de school van Padre Pio. Stigmatisatie als instrument van devotionele missionering en authentisering. In: Wondtekenen, wondertekenen, (pp. 140-168).

Meder, T. and Burger, P. (2006) -A rope breaks. A bell chimes. A man dies.- The kwispel: a neglected international narrative riddle genre. In: Toplore. Stories and Songs., (pp. 28-38).

Postma, G.J. (2006) Toward a Syntactic Theory of Number Neutralisation ? the Dutch pronouns je "you" and ze "them". In: Comparative Studies in Germanic Syntax, (pp. 181-200).

Editorship of Book

Broekhuis, H. and Vogel, R. (2006) Optimality Theory and Minimalism: A possible convergence?

Sijs van der, N. and Stroop, J. and Weerman, F.P. (2006) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom.

Lecture

Margry, P.J. (2006) The Performance of a Cult of the Senses. The Jim Morrison Pilgrimage at Père Lachaise Cemetary.

This list was generated on Wed Sep 2 07:26:25 2015 CEST.