KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 83.

Article

Barbiers, S. (2007) De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Taal en tongval, 18, 7-40. ISSN 0039-8691.

Barbiers, S. (2007) Indefinite numerals ONE and MANY and the cause of ordinal suppletion. Lingua, 117, 859-880. ISSN 0024-3841.

Barbiers, S. and Bennis, H.J. (2007) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects. A discussion of choices in the SAND-project. Nordlyd, 34(1), 53-72. Scandinavian Dialect Syntax 2005. Kristine Bentzen and Oystein Vangsnes (eds.). http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/viewarticle.php?id=94&layout=abstract&nr=1.

Bennis, H.J. (2007) De opbloei van de dialectsyntaxis. Nederlandse Taalkunde, 12(1), 63-85. ISSN 1384-5845.

Bennis, H.J. and MacLean, A. (2007) Variation in verbal inflection in Dutch dialects. Morphology, 16, 291-312.

Blécourt de, W. (2007) I Would Have Eaten You Too : Werewolf Legends in the Flemish, Dutch and German Area. Folklore, 118, 23-43. ISSN 0015-587X.

Broekhuis, H. (2007) Does Defective Intervention Exist? Linguistics in the Netherlands, 49-61. ISSN 0929-7332.

Broekhuis, H. (2007) Object shift and subject shift. The Journal of Comparative Germanic Linguistics , 10, 109-141. ISSN 1383-4924.

Broekhuis, H. (2007) Worstelen met het voorzetselvoorwerp: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers. Nederlandse Taalkunde, 12, 351-358. ISSN 1384-5845.

Dalen-Oskam van, K.H. and Hinskens, F.L.M.P. (2007) Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek. Een ruwe schets. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123, 1-21. ISSN 0040-7550.

Dibbits, H.C. (2007) Van Huis Uit. Een tentoonstelling over migranteninterieurs. Levend Erfgoed, 4, 22-26. ISSN 1574-0927.

Elpers, S.M. (2007) Het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen. Archievenblad, 111, 38-39. ISSN 1385-4186.

Gerritzen, D. (2007) Milan Harvalík & Enzo Caffarelli (eds.) Onomastic terminology: an international survey. Rivista Italiana di Onomastica: RIOn, XIII, 189,-196, 208, 214. ISSN 1124-8890.

Gerritzen, D. (2007) Mode in voornamen. Reflector, 3, 26-28.

Goeman, A.C.M. (2007) De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); Zero en bewaard gebleven morfologische informatie. Taal en tongval. Themanummer, 2006, 66-92. ISSN 0776-0566.

Grijp, L.P. (2007) De zingende klucht van Lijsje Flepkous. Tijdschrift voor Oude Muziek, 22, 18-22. ISSN 0920-0649.

Grijp, L.P. (2007) Waer werd oprechter trouw. Over de muziekhistorische uitvoeringspraktijk op de Amsterdamse Schouwburg. Tijdschrift Oude Muziek, 22, 16-20. ISSN 0920-6649.

Heeringa, W.J. and Nerbonne, J. and Bezooijen van, R. and Spruit, M.R. (2007) Geografie en inwoneraantallen als verklarende factoren voor variatie in het Nederlandse dialectgebied. Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123, 70-82.

Hinskens, F.L.M.P. and Muysken, P. (2007) The talk of the town: languages in Amsterdam 1507-2007. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 37, 7-23. ISSN 0049-8653.

Jansen, M.M. (2007) Een echte eilander spreekt dialect. Ameland versus de andere eilanden. Waddenmagazine, 42, 32-36. ISSN 1572-3453.

Koman, R.A. (2007) Bartje Poep-humor in Werkendam en Nieuwendijk. Effe Lùstere: mededelingenblad van de Historische Vereniging Werkendam en de Werken c.a., 16, 37-42. ISSN ....-.....

Koman, R.A. (2007) De Chinese Nachtegaal: een oud kunstsprookje als moderne vertelstof. Vertel eens..., 2, 14-17. ISSN 1876-1712.

Koman, R.A. (2007) Dromen zijn geen bedrog in het Bèèh...! Groot Dordts volksverhalencafe (Uit de Verhalenbank). Vertel eens..., 2, 38,-39. ISSN 1876-1712.

Koman, R.A. (2007) Het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 108, 263-265. ISSN 0042-8523.

Koman, R.A. (2007) Het Vliegende Hollander Festival : een toeristische volksverhaal-claim van een Zeeuwse stad. Traditie, 13, 34-37. ISSN 1382-4104.

Koman, R.A. (2007) Lachen met Bartje Poep in Brabant (Uit de verhalenbank). Vertel eens..., 2, 36-38. ISSN 1876-1712.

Koman, R.A. (2007) Muziektherapie en de rol van het levensverhaal. Vertel eens..., 2, 18-20. ISSN 1876-1712.

Koman, R.A. (2007) Verhalenonderzoek Groningen. Vertel eens..., 2, 47,-48. ISSN 1876-1712.

Koman, R.A. (2007) Wonderwereld Ter Apel: van volksgeneeskunde tot kunstsagen. Vertel eens..., 2, 35-. ISSN 1876-1712.

Margry, P.J. and Sánchez-Carretero, C. (2007) Memorializing Traumatic Death. Anthropology Today, 23, 1-2. ISSN 0268-540X.

Meder, T. (2007) Anansi: een verhaal van migratie. Verslag van het symposium gehouden op 15 juni 2007 op het Meertens Instituut te Amsterdam. Vertel eens..., 2, 40-59. ISSN 1876-1712.

Meder, T. (2007) Het verhaal van Banansie en Makuba en hun 12 kinderen. Vertel eens..., 2, 38-39. ISSN 1876-1712.

Meder, T. (2007) Modern exempla: crop circle tales in the New Age era. Fabula, 48, 281-299. ISSN 1387-5019.

Postma, G.-J. and Bennis, H.J. (2007) Variatie in negatie: het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal en tongval, 58(1), 148-167.

Zuijlen van, M.L.C. (2007) Boekennieuws. Vertel eens..., 2, 83-84. ISSN 1876-1712.

Book

Dibbits, H.C. and Horst van der, H.M. (2007) Turkse en Marokkaanse Nederlanders Thuis.

Meder, T. (2007) The Flying Dutchman and other folktales from the Netherlands.

Nijboer, H.T. (2007) De fatsoenering van het bestaan. Consumptie in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw.

Sijs van der, N. and Philippa, M. and Debrabandere, F. and Quak, A. and Schoonheim, T. (2007) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, deel 3 (Ke-R).

Book Review

Meder, T. (2007) UNSPECIFIED Fabula, 48(3/4), 336-339. ISSN 1387-5019.

Meder, T. (2007) UNSPECIFIED Fabula, 48(1/2), 134-137. ISSN 1387-5019.

Chapter/Part of Book

Barbiers, S. (2007) On the periphery of imperative and declarative clauses in Dutch and German. In: Imperative Clauses in Generative Grammar, (pp. 95-112).

Barbiers, S. and Cornips, L. and Kunst, J.P. (2007) The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas. In: Creating and digitizing language corpora. volume 1: Synchronic databases., (pp. 54-90).

Bennis, H.J. (2007) Hij heb. In: De toekomst van het Nederlands; Onze Taal over 75 jaar, (pp. 69-70).

Bennis, H.J. (2007) Over oude kennis en het nieuwe leren. In: Het schoolvak Nederlands 21, (pp. 136-139).

Blécourt de, W. (2007) The Return of the Sabbat : Mental Archaeologies, Conjectural Histories or Political Mythologies? In: Witchcraft Historiography, (pp. 125-145).

Dibbits, H.C. (2007) Families en hun spullen: boedelbeschrijvingen als bron. In: Geschiedenis van het privéleven, (pp. 263-283). Nederlands, gedrukt JF - VL - IS -.

Dibbits, H.C. (2007) Moroccan Dutch Boys and the Authentication of Clothing Styles. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, (pp. 11-35).

Elpers, S.M. (2007) Frau Antje die (Käse-)Botschafterin? Inhalte und Funktionen der Kunstfigur als Indikatoren für den Umgang mit Grenzziehungen. In: Grenzen und Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller Grenzziehungen. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, (pp. 333-348).

Gerritzen, D. (2007) Das niederländische Personennamensystem. In: EUROPÄISCHE PERSONENNAMENSYSTEME: EIN HANDBUCH, (pp. 534-543).

Gerritzen, D. (2007) De voornaam als schakel tussen generaties. In: Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen, (pp. 21-32).

Gerritzen, D. (2007) First names of Moroccan and Turkish immigrants in the Netherlands. In: Proceedings of the International Congress of Onomastic Sciences 21, Uppsala August 2002, (pp. 120-130).

Grijp, L.P. (2007) Alte und neue Lieder: Dichotomien im Antwerpener Liederbuch. In: Niederländisches und deutsches weltliches Lied zwischen 1480 and 1640, (pp. 83-92).

Grijp, L.P. (2007) Do women sing more than men do? In: Orte der Musik. Kulturelles Handeln von Frauen in der stadt, (pp. 235-246).

Grijp, L.P. (2007) Singing in Dutch Dialects: Language Choice in Music and the Dialect Renaissance. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, (pp. 225-243).

Helsloot, J.I.A. (2007) Vernacular authenticity: negotiating Mother"s Day and Father"s Day in the Netherlands. In: Reframing Dutch culture. Between otherness and authenticity, (pp. 203-224).

Helsloot, J.I.A. (2007) "Zwarte Piet: een icoon onverenigbaar met Santa Claus". In: Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, (pp. 31-46).

Hermans, B.J.H. (2007) Friese stijgende diftongen vormen een complex segment. In: Philologia Frisia, (pp. 33-63).

Hermans, B.J.H. (2007) Hoe zijn de Limburgse toonaccenten ontstaan? In: Jaarboek 2006; Vereniging Veldeke Liimburg, (pp. 33-39).

Hinskens, F.L.M.P. (2007) New Types of non-standard Dutch. In: Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages, (pp. 281-300).

Hinskens, F.L.M.P. (2007) Sandhi voicing and opacity in Limburg dialects of Dutch. Towards a formal account. In: Von der Pragmatik zur Grammatik, (pp. 75-85).

Kranenburg van, P. and Garbers, J. and Volk, A. and Wiering, F. and Grijp, L.P. and Veltkamp, R.C. (2007) Towards Integration of MIR and Folk Song Research. In: Proceedings of the 8th International Conference on Music Information Retrieval, (pp. 505-508).

Margry, P.J. (2007) Bibliographic Information on Dutch Ethnology. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, (pp. 273-284).

Margry, P.J. (2007) Jim Morrison: idool en rolmodel. In: Heiligen of Helden. Opstellen voor Willem Frijhoff, (pp. 377-392).

Margry, P.J. (2007) Olanda Sacra. La mappa della cultura Neerlandese del pellegrinaggio (ca. 550-2000). Alcune riflessioni di ordine analitico e teorico. In: I santuari cristiani d'Italia: bilancia del censimento e proposte interpretative, (pp. 63-72).

Margry, P.J. (2007) Performative Memorials: Arenas of Political Resentment in Dutch SocieTY. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and AuthenticiTY, (pp. 109-133).

Margry, P.J. and Roodenburg, H.W. (2007) A History of Dutch Ethnology in 10,5 Pages. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, (pp. 261-271).

Meder, T. (2007) Crop Circle Tales. Narrative Testimonies from the Frontier Science Movement. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, (pp. 135-157).

Reenen van, P. (2007) The Hollandish roots of Pella Dutch in Iowa. In: Historical Linguistics 2005, Selected Papers from the 17th International Conference on Historical Linguistics, Maddison, Wisconsin, 31 July - 5 August 2005, (pp. 385-401).

Roodenburg, H.W. (2007) Dancing in the Dutch Republic: The Uses of Bodily Memory. In: Forging European Identities, (pp. 329-360).

Roodenburg, H.W. (2007) European Ethnology between History and Anthropology. In: Historizität. Vom Umgang mit Geschichte, (pp. 139-148).

Roodenburg, H.W. (2007) Visiting Vermeer: Performing Civility. In: In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias, (pp. 385-394).

Roodenburg, H.W. and Margry, P.J. (2007) Introduction. In: Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity, (pp. 1-10).

Stengs, I.L. (2007) Commemorating Victims of 'Senseless Violence": Negotiating Ethnic Inclusion and Exclusion. In: Reframing Dutch Culture. Between Otherness and AuthenticiTY, (pp. 159-179).

Stengs, I.L. (2007) Dance Events: Ritual, Sensory Experience and Commerce. An Ethnographic Approach to Dance Culture. In: Festivals and Events: Culture and IdentiTY in Leisure, Sport and Tourism., (pp. 55-66).

Stengs, I.L. (2007) Intercultureel Intermezzo. In: Zo zijn onze manieren. Visies op multiculturaliteit in Nederland., (pp. 125-130).

Stengs, I.L. (2007) The Sensation of Dance Events: Ritual and Sensory Experience. In: Wildness & Sensation. Anthropology of Sinister and Sensuous Realms, (pp. 236-253).

Volk, A. and Garbers, J. and Kranenburg van, P. and Wiering, F. and Grijp, L.P. and Veltkamp, R.C. (2007) Comparing Computational Approaches to Rhythmic and Melodic Similarity in Folksong Research. In: First International Conference of the Society of Mathematics and Computation in Music, (pp. 1-6).

Volk, A. and Garbers, J. and Kranenburg van, P. and Wiering, F. and Veltkamp, R.C. and Grijp, L.P. (2007) Applying Rhythmic Similarity Based on Innner Metric Analysis to Folksong Research. In: Proceedings of the Eighth International Conference on Music Information Retrieval, (pp. 293-296).

Editorship of Book

Roodenburg, H.W. (2007) Forging European Identities, 1400-1700.

Lecture

Gerritzen, D. (2007) Naamtheorie en naamkundig onderzoek.

Gerritzen, D. (2007) Willy van Langendonck en ICOS/Onoma.

Postma, G.J. and Reenen van, P. (2007) Expansion vs Umlaut - huus and moes in Salland.

This list was generated on Mon Aug 31 11:54:58 2015 CEST.