KNAW Repository

Items where Institute is "Meertens instituut" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | F | G | H | J | K | M | O | P | R | S | U | V | W | Z
Number of items: 102.

B

Balkenhol, M. (2011) Emplacing slavery: Roots, monuments and politics of belonging in the Netherlands. African Diaspora, 5. ISSN 1872-5457.

Bennis, H.J. (2011) On the (un)changeability of language. In: Why Organizational Change Fails, (pp. 100-104).

Bloothooft, G. (2011) Alle namen van Nederland.

Bloothooft, G. (2011) Hoe populair is mijn voornaam?

Bloothooft, G. (2011) Naamkunde en genealogie.

Bloothooft, G. (2011) Namen in de burgerlijke stand in Friesland vanaf 1811.

Bloothooft, G. (2011) Voornamen en Familienamen in Nederland.

Bloothooft, G. and Mandemakers, K. (2011) Exploring co-variates with names in the (historic) Dutch civil registration. In: Proceedings of the XXIV-International Conference of Onomastic Sciences.

Bloothooft, G. and Onland, D. (2011) Socioeconomic determinants of first names. Names, 59, 25-41. ISSN 0027-7738.

Bloothooft, G. and Schraagen, M. (2011) Name fashion dynamics and social class. In: Proceedings of the XXIV-International Conference of Onomastic Sciences.

Boef, E. (2011) Taalwetenschap in New York. Nednr, 16.1, 24-27.

Broekhuis, H. (2011) A typology of clause structure. Linguistic Variation Yearbook, 10, 1-31. ISSN 1568-1483.

Brok, H.J.T.M. (2011) Brabantse spot- en scheldnamen: van barloof tot lange zwingel. In: Sprekend van aard. Bijnamen en karaktereigenschappen in streektalen, (pp. 147-148).

Brok, H.J.T.M. (2011) De vrouwentongen van het zuiden. In: Deventer Almanak 2012, (pp. 240-).

Brouwer, L. (2011) Met Pooijer en Uithuisje door Waterland. Een beschouwing over familienamen in het kader van 200 jaar Burgerlijke Stand.

Bruin de, M.J. (2011) Twee liedverzamelaars: Pol Heyns en Ate Doornbosch. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 112, 333-338. ISSN 0042-8523.

D

Dibbits, H.C. and Elpers, S.M. and Margry, P.J. and Zeijden van der, A. (2011) Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat.

E

Elpers, S.M. (2011) UNSPECIFIED Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 259-260. ISSN 0556-8218.

Elpers, S.M. (2011) 'Gesouffleerd door de vrouw-boerin'. De rol van vrouwen bij de wederopbouw op het platteland. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 31, 95-114. ISSN 1574-2334.

F

Foolen, A. and Wouden van der, T. (2011) Van geschreven naar gesproken taal. Nederlandse Taalkunde, 16, 326-332. ISSN 1384-5845.

G

Grijp, L.P. (2011) De Vlaamse dimensie van de Nederlandse Liederenbank. Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 112, 339-347. ISSN 0042-8523.

Grijp, L.P. (2011) De muziek in de Bruiloft van Kloris en Roosje. Deel I. Vóór de brand in de Amsterdamse Schouwburg (1772). Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 61, 87-112. ISSN 1383-7079.

Grijp, L.P. (2011) New Lyrics for Obrecht's Liedekens. Journal of the Alamire Foundation, 3, 307-322. ISSN 2032-5371.

Grijp, L.P. (2011) Populaire muziek in achttiende-eeuws Nederland. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 61, 83-87. ISSN 1383-7079.

Grijp, L.P. (2011) Tielman Susato’s vaderlandsche musijcke. Music and the vernacular. In: Understanding Art in Antwerp: Classicising the Popular, Popularising the Classic (1540-1580), (pp. 261-274).

Grijp, L.P. and Bloemendal, J. (2011) Vondel’s Theatre and Music. In: Vondel, Dutch Playwright in the Golden Age, (pp. 140-156).

H

Harris, R. and Jong de, B.M. and Kranenburg van, P. (2011) Non score-dependency: Theory and assessment. In: Proceedings of the International Symposium on Performance Science 2011, (pp. 365-368).

Heeringa, W.J. (2011) Convergence between dialect varieties and dialect groups.

Heeringa, W.J. and Hinskens, F.L.M.P. (2011) The Measurement of Dutch Dialect Change: Lexicon versus Morphology versus Sound Components. Taal en tongval. Themanummer, 2011. ISSN 0776-0566.

Helsloot, J.I.A. (2011) UNSPECIFIED Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 112(4), 439-441. ISSN 0042-8523.

Helsloot, J.I.A. (2011) Framing Heritage in the Context of Municipal Subvention. The Case of the Annual St Nicholas Parade in the Netherlands.

Helsloot, J.I.A. (2011) Stress and Ritual. December Family Traditions in the Netherlands of today. Lietuvos Etnologija, 11, 143-157. ISSN 1392-4028.

Hermans, B.J.H. (2011) The representation of stress. In: The Blackwell Companion to Phonology, Volume II, (pp. 980-1002).

Hermans, B.J.H. and Oostendorp van, M. (2011) Een oude kwestie in een nieuw licht; het contrast tussen stemloze en stemhebbende fricatieven. In: Willy Dols 1911-1944; Een verwachting die niet in vervuling mocht gaan.

Hinskens, F.L.M.P. (2011) Despite or because of intensive contact? Internal and external aspects of divergence in modern dialects and ethnolects of Dutch.

Hinskens, F.L.M.P. (2011) Emerging Moroccan and Turkish varieties of Dutch: ethnolects or ethnic styles? In: Ethnic Styles of Speaking in European Metropolitan Areas, (pp. 103-131).

Hinskens, F.L.M.P. (2011) Koineization in the present-day Dutch dialect landscape: postvocalic /r/ and more. Taal en tongval. Themanummer. ISSN 0776-0566.

Hinskens, F.L.M.P. (2011) Lexicon, phonology and phonetics. Or: Rule-­based and usage-­based approaches to phonological variation. In: Linguistic Universals and Language Variation, (pp. 416-456).

J

Jongkind, A. and Reenen van, P. (2011) The vocalization of /l/ in standard Dutch. In: Proceedings of the IVth International Conference of Dialectologists and Geolinguists: University of Latvia Riga, 28 July 2003, (pp. 255-259).

Jurgec, P. (2011) Slovenian has nine vowels. Slavisticna Revija/Slavic Review Ljubljana, 59, 243-268.

K

Koehnlein, B. (2011) Rule reversal revisited: Synchrony and diachrony of tone and prosodic structure in the Franconian dialect of Arzbach.

Kranenburg van, P. (2011) Computationele methoden in erfgoedonderzoek; Een nieuw perspectief op historische data. Levend Erfgoed, 8, 22-27. ISSN 1574-0927.

Kranenburg van, P. (2011) Interdisciplinary Research in the CATCH WITCHCRAFT-Project.

Kranenburg van, P. and Biró, D.P. and Ness, S.R. and Tzanetakis, G. (2011) A Computational Investigation of Melodic Contour Stability in Jewish Torah Trope Performance Traditions. In: Proceedings of the International Society on Music Information Retrieval (ISMIR2011) Conference, (pp. 163-168).

Kranenburg van, P. and Volk, A. and Wiering, F. (2011) On Operationalizing the Musicological Concept of Tune Family for Computational Modeling. In: Proceedings of Supporting Digital Humanities: Answering the unaskable.

Kruijsen, T.J.W.M. and Brok, H.J.T.M. (2011) Limburgse volksnamen van planten. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 13, 65-84. ISSN ....-.....

Kunst, J.P. and Wesseling, F. (2011) The Edisyn search engine. Oslo Studies in Language, 3, 63-74. ISSN 1890-9639.

M

Margry, P.J. (2011) Civil Religion in Europe: Silent Marches, Pilgrim Treks and Processes of Mediatization. Ethnologia Europaea, 41, 5-23. ISSN 0425-4597.

Margry, P.J. (2011) Memorializing Europe: Religion as Heritage, Heritage as Religion.

Margry, P.J. (2011) Memorializing a Controversial Politician: The "Heritagization" of a Materialized Vox Populi. In: Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death, (pp. 319-345).

Margry, P.J. (2011) Practicing Religion in Private: the Home Altar. In: Sacred Places in Modern Western Culture, (pp. 227-233).

Margry, P.J. (2011) The Silent March: A Ritual of Healing and Protest for an Afflicted Society. In: Sacred Places in Modern Western Culture, (pp. 235-240).

Margry, P.J. (2011) Thou Shalt Memorialize. Memory and Amnesia in the Post-Secular. Anthropology News, 2011, 8-9. ISSN 0098-1605.

Margry, P.J. and Sánchez-Carretero, C. (2011) Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death.

Margry, P.J. and Sánchez-Carretero, C. (2011) Rethinking Memorialization: The Concept of Grassroots Memorials. In: Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death, (pp. 1-48).

Meder, T. (2011) In Search of the Dutch Lore of the Land. Old and New Legends throughout the Netherlands. Folklore, 122, 117-134. ISSN 0015-587X.

Meder, T. (2011) Lorelei. Vertel eens..., 6, 20-23. ISSN 1876-1712.

O

Oostendorp van, M. (2011) 600 passies. De drie redenen om vreemde talen te leren. In: Hu.man holidays #9. Vakantie Doeboek, (pp. 156-159).

Oostendorp van, M. (2011) Bakkerij of Bakery Shop. Taalpeil, 2-.

Oostendorp van, M. (2011) De universele grammatica van Noam Chomsky. Onze Taal, 2011, 312-313. ISSN 0165-7828.

Oostendorp van, M. (2011) Het warenhuis van William Labov. Onze Taal, 2011, 354-355. ISSN 0165-7828.

Oostendorp van, M. (2011) Taal in het nieuws. In: 25e Conferentie Het Schoolvak Nederlands, (pp. 238-243).

Oostendorp van, M. (2011) Wat deed Olaf Koeneman gisteren op het internet?

Oostendorp van, M. and Ewen, C.J. and Hume, B. and Rice, K. (2011) Blackwell Companion to Phonology.

Oostendorp van, M. and Naderi, N. (2011) Reducing the Number of Farsi Epenthetic Consonants. In: Topics in Iranian Linguistics.

P

Postma, G.J. (2011) Het verval van het pronomen du - dialect geografie en historische syntaxis. Nederlandse Taalkunde, 16, 56-87. ISSN 1384-5845.

Postma, G.J. (2011) INPOLDER under Word Level - Parsing Morphological Structure.

Postma, G.J. (2011) Language Contact and Linguistic Complexity - The Rise of the Reflexive Pronoun zich in a 15th Century Netherlands' Border Dialect. In: Grammatical Change - Origins, Nature, Outcomes..

Postma, G.J. (2011) Modifying the Hearer - 2nd person interpretation as quantification.

Postma, G.J. (2011) Modyfying the Hearer - the left periphery of main clauses in Dutch and Frisian.

Postma, G.J. (2011) Probing up or down? - what the EPP feature can tell us.

R

Reenen van, P. (2011) Dialectverschillen. In: De rest van Nederland, 14e Almanak GHD.

Roodenburg, H.W. (2011) Two incorporatory regimes: on corsets, dancing and habitus in early modern Europe. In: Die Macht der Dinge. Festschrift für Ruth-E. Mohrmann, (pp. 279-290).

Roodenburg, H.W. and Bouffard-Veilleux, M. (2011) Footwork: How Seventeenth-Century Painters Made their Merrymakers Dance. In: Celebrating in the Golden Age, (pp. 28-39).

S

Sijs van der, N. (2011) “De minuut da we uit de skool kwamme”. Onderzoek in tekstbestanden Amerikaans Nederlands. Onze Taal, 4, 98-99. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. (2011) Dialectatlas van het Nederlands.

Sijs van der, N. (2011) Dialecten in kaart gebracht. De ontwikkeling van de dialectcartografie. Onze Taal, 9, 246-247. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. (2011) Een Amerikaans-Nederlands corpus.

Sijs van der, N. (2011) Nederlab - Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture.

Sijs van der, N. (2011) Pleidooi voor een Nederlandse historische thesaurus. Onze Taal, 1, 26-27. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. (2011) "Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter.” Purisme in het IJslands en Faerøers. Onze Taal, 10, 278-279. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. (2011) Zoekt en gij zult niet altijd vinden. De betrouwbaarheid van digitaal doorzoekbare tekstbestanden. Onze Taal, 7/8, 208-209. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. and Beelen, H. (2011) Het allereerste Nederlandse zeemanswoordenboek. Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht. Onze Taal, 11, 320-321. ISSN 0165-7828.

Sijs van der, N. and Beelen, H. (2011) Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen. In: Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, (pp. 143-159).

Sijs van der, N. and Beelen, H. and Biesheuvel, I. (2011) Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten, met een cd-rom met diverse zeemanswoordenboeken.

Stengs, I.L. (2011) Farewell to a Dutch Singer: Stadium Death Celebrations - Tokens of Our Time. In: Sacred Places in Modern Western Culture, (pp. 223-226).

Stengs, I.L. (2011) Het Postume Leven van Andre Hazes. ICA, 16-20.

Stengs, I.L. (2011) Imitation, Contestation and Competition. Authentication Strategies in Media-driven Society. Etnofoor, 23, 200-204. ISSN 0921-5158.

Stengs, I.L. (2011) Ritueel, spiegel van de veranderende samenleving. In: Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen. De gammacanon, (pp. 66-69).

U

Unsworth, S. and Argyri, F. and Cornips, L. and Hulk, A. and Sorace, A. and Tsimpli, I. (2011) Bilingual acquisition of Greek voice morphology and Dutch gender: What do they have in common? In: BUCLD 35 Proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development, (pp. 590-602).

Unsworth, S. and Argyri, F. and Cornips, L. and Hulk, A. and Sorace, A. and Tsimpli, I. (2011) On the role of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch. In: Selected Proceedings of the 4th Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2010), (pp. 249-265).

V

Volk, A. and Wiering, F. and Kranenburg van, P. (2011) Unfolding the potential of computational musicology. In: Proceedings of the 13th International Conference on Informatics and Semiotics in Organisations.

W

Wouden van der, T. (2011) Collocaties in online woordenboeken. Nederlandse Taalkunde, 16, 180-192. ISSN 1384-5845.

Wouden van der, T. and Foolen, A. (2011) Pragmatische partikels in de rechterperiferie. Nederlandse Taalkunde, 16, 307-322. ISSN 1384-5845.

Wouden van der, T. and Marion van, O. (2011) Vondel voor beginners. Onze Taal, 80, 339-. ISSN 0165-7828.

Wouden van der, T. and Marion van, O. (2011) "Zo Vondel mogelijk": Toneelvertaler Laurens Spoor over de terugkeer van de Gijsbrecht van Aemstel. Onze Taal, 80, 336-. ISSN 0165-7828.

Z

Zeldenrust, D.A. (2011) Alfalab and the eHumanities Group, Present and future of the microtopoym pilot.

Zeldenrust, D.A. (2011) CatchPlus maakt doorstart. e-data&research, 6, 6-. ISSN 1872-0374.

Zeldenrust, D.A. (2011) Creating Interfaces, Alfalab and practical approaches for connecting researchers, developers and infrastructures.

Zeldenrust, D.A. (2011) 'Establishing connections: Making resources available through the CLARIN infrastructure.

Zeldenrust, D.A. (2011) The Meertens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Zeldenrust, D.A. and Kemps-Snijders, M. and Zeeman, R. and Zundert van, J. and Beaulieu, A. (2011) Creating Interfaces, Alfalab and practical approaches for connecting researchers, developers and infrastructures. In: Problems and Possibilities of Computations Humanties, (pp. 41-44).

This list was generated on Sat Aug 29 14:38:18 2015 CEST.