KNAW Repository

Items where Institute is "Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI)" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Beer de, J.A.A. (2008) Dutch muslims to remain a minority. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 6-8. ISSN 0169-1473.

Beer de, J.A.A. (2008) Meer gemeentelijke prognoses: een lastige keuze. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 5-8. ISSN 0169-1473.

Beets, G.C.N. (2008) Einde vergrijzing in zicht, bevolkingskrimp nieuwe realiteit: een langetermijnvisie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 8-10. ISSN 0169-1473.

Beets, G.C.N. (2008) Ideale samenleving gloort bij tijdige aanpassing aan bevolkingskrimp. Christen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 2008, 126-133. ISSN 0167-9155.

Beets, G.C.N. (2008) Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 2-4. ISSN 0169-1473.

Beets, G.C.N. (2008) Tweede leg in een tweede nest: onderzoek haalt stereotypen onderuit. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 4-5. ISSN 0169-1473.

Beets, G.C.N. (2008) Wereld tot 2050 steeds grijzer: grote verschuivingen per regio en per land. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 4-6. ISSN 0169-1473.

Bekke ter, S.C.G. and Fokkema, C.M. (2008) Family solidarity in Europe alive and well. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 8-10. ISSN 0169-1473.

Bekke ter, S.C.G. and Heering, E.L. (2008) Vriendschap en vijandigheid. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 10-11. ISSN 0169-1473.

Bergsma, A. and Poot, G. and Liefbroer, A.C. (2008) Happiness in the garden of Epicurus. Journal of Happiness Studies, 9, 397-423. ISSN 1573-7780.

Bonneux, L.G.A. (2008) Bij gezonde seksuele levensstijl minder AIDS: in Afrika risicovol seksueel gedrag mede oorzaak HIV/AIDS-epidemie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 7-8. ISSN 0169-1473.

Bonneux, L.G.A. (2008) Echografische screening van de aorta abdominalis bij mannen van 65 jaar en ouder. [Ingezonden]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1646-. ISSN 0028-2162.

Bonneux, L.G.A. (2008) Tegen de invoering van een bevolkingsprogramma voor opsporing van dikkedarmkanker. [Pro en contra]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1777-. ISSN 0028-2162.

Bonneux, L.G.A. (2008) Worstelen met VN-millenniumdoelen: het gaat beter met de wereld, doch slechter met Afrika ten zuiden van de Sahara. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 6-8. ISSN 0169-1473.

Bonneux, L.G.A. and Huisman, C.C. (2008) Landsgrenzen bepalen sterftekans: verschillen tussen Vlaanderen en Nederland onderzocht. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 1-4. ISSN 0169-1473.

Bonneux, L.G.A. and Zaadstra, B. and Beer de, J.A.A. (2008) Verstandige gezinsplanning: niet te laat, maar ook niet te vroeg kinderen krijgen. [Capita selecta]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152, 1507-1512. ISSN 0028-2162.

Bonneux, L.G.A. (2008) Complementary medicine: regulating the irregular is a contradiction. [Letter]. British Medical Journal, 337. ISSN 0959-8146.

Bosch, A.M. and Baqui, A.H. and Ginneken van, J.K.S. (2008) Early-life determinants of stunted adolescent girls and boys in Matlab, Bangladesh. Journal of Population, Health and Nutrition, 26, 189-199. ISSN 1606-0997.

Bosch, A.M. and Willekens, F.J. and Baqui, A.H. and Ginneken, J.K.S. van and Hutter, I. (2008) Association between age at menarche and early-life nutritional status in rural Bangladesh. Journal of Biosocial Science, 40(2), 223-237. ISSN 00219320. doi: 10.1017/S0021932007002490.

Dalen van, H.P. (2008) De angst voor vergrijzing, bevolkingskrimp en bevolkingspolitiek. Beleid en Maatschappij, 35, 257-277. ISSN 1389-0069.

Dalen van, H.P. (2008) Bij modern koningshuis hoort modern financieel verslag. Me Judice: onafhankelijk discussieforum, 1.

Dalen van, H.P. (2008) Designing global collective action in population and HIV/AIDS programs, 1983-2002: has anything changed? World Development, 36, 362-382. ISSN 0305-750X.

Dalen van, H.P. and Ederveen, S. and Henkens, C.J.I.M. (2008) De productiviteit van de oudere werknemer. Economisch Statistische Berichten, 93, 631-633. ISSN 0013-0583.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) De onzichtbare drempels van de internationale arbeidsmarkt. Economisch Statistische Berichten, 93, 100-103. ISSN 0013-0583.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Exit, voice and loyalty in the Netherlands. VOX: research-based policy analysis and commentary from leading economists, 6-10-2008.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Het Hollands ongenoegen en de emigratie aan het begin van de 21ste eeuw. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 18, 128-131. ISSN 1379-7034.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Ik vertrek, maar waarom?: de emigratie van Nederlanders. Me Judice: onafhankelijk discussieforum, 1.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut. Economisch Statistische Berichten, 93, 36-40. ISSN 0013-0583.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Moeilijkste problemen rond de oudere werknemer komen nog. Me Judice: onafhankelijk discussieforum, 1.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. (2008) Waarom weg uit Nederland?: hedendaagse emigratie verklaard. Mens en Maatschappij, 83(3), 213-238. ISSN 0025-9454.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. and Nicolaas, H. (2008) Emigratie en de zoektocht naar het goede leven. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 1-4. ISSN 0169-1473.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. and Nicolaas, H. (2008) Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen. Bevolkingstrends, 56, 32-38. ISSN 1571-0998.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. and Nicolaas, H. (2008) Emigration of the Dutch and their search of the "good life". Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 1-3. ISSN 0169-1473.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. and Schippers, J. (2008) De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers. Tijdschrift voor HRM, 12, 40-62. ISSN 1388-1302.

Dalen van, H.P. and Henkens, C.J.I.M. and Schippers, J. (2008) Vergrijzing en het onderschatte belang van informele kennisverwerving: een onderzoek onder werkgevers en werknemers. M & O: tijdschrift voor management en organisatie, 62, 52-65. ISSN 0165-1722.

Dalen van, H.P. and Koedijk, C.G. (2008) Economen in het publieke debat. Me Judice: onafhankelijk discussieforum, 1.

Dalen van, H.P. and Reuser, M. (2008) Aid and AIDS: a delicate cocktail. VOX: research-based policy analysis and commentary from leading economists, 7-7-2008.

Dykstra, P.A. and Kalmijn, M. and Schenk, N. (2008) Blijvers en uitvallers. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 13-. ISSN 0169-1473.

Ekamper, P. (2008) De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE, 18, 134-139. ISSN 1379-7034.

Ekamper, P. (2008) Vergrijzende EU onderzoekt toekomstige arbeidsmarkt: meer deeltijdwerk heeft effect op arbeidsvolume. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 11-12. ISSN 0169-1473.

Ekamper, P. and Mol, J.A. (2008) De bevolking van Leeuwarden halverwege de negentiende eeuw. De volkstelling van 1839 in kaart gebracht met HISGIS Fryslân. Fryslân. Nieuwsblad voor Geschiedenis en Cultuur, 13, 5-14. ISSN 1383-6560.

Ekamper, P. and Poppel van, F.W.A. (2008) Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841-1939. Bevolkingstrends, 56, 23-29. ISSN 1571-0998.

Erf van der, R.F. (2008) Nieuwe EU-lidstaten vergrijzen het sterkst. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24, 1-5. ISSN 0169-1473.

Fokkema, C.M. and Liefbroer, A.C. (2008) Trends in living arrangements in Europe: convergence or divergence? Demographic Research, 19, 1351-1418. ISSN 1435-9871.

Fokkema, C.M. and Reuser, M. (2008) Demografie in de sterren: een onderzoek naar de relatie tussen astrologie en echtscheiding. Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 24(4), 1-5. ISSN 0169-1473.

Fokkema, C.M. and Valk de, H.A.G. and Beer de, J.A.A. and Duin van, C. (2008) The Netherlands: childbearing within the context of a "Poldermodel" society. Demographic Research, 19, 743-794. ISSN 1435-9871.

Gaag van der, N.L. and Wissen van, L.J.G. (2008) Economic determinants of internal migration rates: a comparison across five European countries. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99, 209-222. ISSN 0040-747X.

Gaalen van, R.I.A. and Dykstra, P.A. and Flap, H. (2008) Intergenerational contact beyond the dyad: the role of the sibling network. European Journal of Ageing, 5, 19-29. ISSN 1613-9372.

Gaymu, J. and Beets, G.C.N. and Ekamper, P. and Wissen van, L.J.G. (2008) Comment les personnes dépendantes seront-elles entourées en 2030? Projections européennes. Population et Sociétés, 41, 1-4. ISSN 0184-7783.

Gaymu, J. and Beets, G.C.N. and Ekamper, P. and Wissen van, L.J.G. (2008) What family support will dependent elders have in 2030? European projections. Population et Sociétés, 41, 1-4. ISSN 0184-7783.

Gaymu, J. and Ekamper, P. and Beets, G.C.N. (2008) Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030. European Journal of Ageing, 5, 5-17. ISSN 1613-9372.

Ginneken van, J.K.S. (2008) Family and other social factors contributing to differences in human immunodeficiency virus infection between South Africa and Bangladesh. Vulnerable Children and Youth Studies, 3, 126-133. ISSN 1745-0128.

Liefbroer, A.C. and Rijken, A.J. (2008) Religie en huwelijkswaarden in Europa [Abstract]. In: Nederland in vergelijkend perspectief, 5, (pp. 169-175). ISBN UNSPECIFIED.

Raymer, J. and Willekens, F.J. (2008) Introduction and outline (of the monograph 'International migration in Europe: data, models and estimates'). In: International migration in Europe: data, models and estimates, (pp. 1-8). Raymer J. and Willekens, F (eds.). 385 p. Online available via: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/32/04700323/0470032332-5.pdf.

Reuser, M. and Bonneux, L. and Willekens, F.J.C. (2008) The burden of mortality of obesity at middle and old age is small: a life table analysis of the US Health and Retirement Survey. European Journal of Epidemiology, 23(9), 601-607. ISSN 03932990.

Willekens, F.J. (2008) Demography and higher education: the impact on the age structure of staff and human capital formation. In: Higher Education to 2030. Volume 1: Demography, (pp. 105-124). Chapter 3.

Willekens, F.J. (2008) Models of migration: observations and judgements. In: International migration in Europe: data, models and estimates, (pp. 117-145). Raymer J. and Willekens, F (eds.). 385 p..

Willekens, F.J. and Raymer, J. (2008) Conclusion (of the monograph 'International migration in Europe: data, models and estimates'). In: International migration in Europe: data, models and estimates, (pp. 359-369). Raymer J. and Willekens, F. (eds.). 385 p. Online available via: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/32/04700323/0470032332-6.pdf.

This list was generated on Sat Aug 29 17:57:27 2015 CEST.